Agorafobi

Agorafobi – Angst for åpne plasser eller å være på folksomme offentlige steder

 

Agorafobi

– 80 000 nordmenn er rammet av agorafobi, populært kalt «torgskrekk». De har angst for langt mer enn torg, og de fleste av dem sliter med angstplager uten at medmennesker forstår problemets omfang og dybde. Ikke få agorafobikere opplever stadig flere situasjoner som «farlige» og isolerer seg fra omgivelsene.
– Dreier ikke dette seg om et luksusproblem?
– Langt ifra. Agorafobi kan for mange mennesker utvikle seg over en rekke år og føre til isolasjon og mye lidelse. Agorafobi er den mest invalidiserende av angstlidelsene. Det er altså god grunn til å ta slike fobier på alvor.
– Hvilke aldersgrupper er mest utsatt for?
– De fleste som rammes er i alderen 25 – 35 år. Ikke sjelden kommer agorafobi etter barnefødsler. To tredjedel av de registrerte tilfeller av agorafobi gjelder kvinner.
– Hva er årsaken til agorafobi?
– Det vet vi lite om. Men i behandlingen av agorafobikere har vi erfart at den grunnleggende angsten dreier seg om angsten for følelser. Typiske konflikter som kan utløse det første panikkanfall, er sinne, skyldfølelse, separpasjonsangst og forsinket sorgreaksjon. Angsten er et signal om at en ikke uten videre våger å kjenne og uttrykke følelser som sinne, tristhet, sorg eller skyldfølelse.

Hjertet hamrer, halsen snører seg sammen, du kaldsvetter i hendene og er redd for å dø.
Hvorfor? Fordi du er nødt til å ta T-banen i rushtiden eller handle i kjøpesenteret på lørdagen. Slik kan hverdagen være dersom du lider av agorafobi.

Agorafobi er angst for å få angst eller panikkanfall i situasjoner hvor det er vanskelig å komme unna eller få hjelp, som i butikker, buss, på kino, eller i andre menneskemengder. Det er ofte mye unngåelse ved agorafobi, slik at pasienter kan redusere eller nesten fjerne angsten fordi de unngår mange slike situasjoner, og dermed får en innskrenket livsutfoldelse.

Når du møter en pasient med slike plager vil vi be deg om å spørre om pasienten er interessert i å delta i en forskningsstudie for å undersøke om tankefeltterapi kan ha like god effekt mot agorafobi som vanlig kognitiv terapi.

Eksklusjonskriterier er pågående rusproblemer eller psykose, selvmordsfare i mer enn liten grad, eller andre psykiske lidelser som krever rask behandling.

Hvis pasienten faller innenfor kriteriene sendes søknad på vanlig måte til den psykiatriske poliklinikken som pasienten geografisk tilhører. Hvis du skriver tydelig på søknaden at det gjelder agorafobi, vil prosjektleder få beskjed, og raskt ta kontakt med pasienten.

Nettsteder om Agorafobi:

 

Agorafobi – Lommelegen.no
Hvorfor? Fordi du er nødt til å ta T-banen i rushtiden eller handle i kjøpesenteret på lørdagen. Slik kan hverdagen være dersom du lider av agorafobi.
www.lommelegen.no/art/art369.asp

Agorafobi eller sosial fobi? : Nettpsykiateren :
Ved sosial fobi og ved agorafobi er dette vanlig. Sosial fobi og agorafobi medfører ubehag i siuasjoner med sosial kontakt.

Agorafobi – Wikipedia, den fria encyklopedin
1.1 Diagnostiseringskriterier enligt DSM-IV-TR för panikattacker med agorafobi . Agorafobi – Ångesttillstånd – Paniksyndrom – Generaliserat ångestsyndrom .

Vad är Agorafobi
Agorafobi anses vara den fobi som mest allvarligt nedsätter människans allmänna . Enda sättet att bli fri från agorafobi är att bekämpa den.

Annonser:

Legg igjen en kommentar