Akustikusnevrinom

Akustikusnevrinom
Hva er akustikusnevrinom?
Indreøre – lydledning

Mellomøre og indre øre

Akustikusnevrinom er en godartet svulst som vokser ut fra hørselsnerven. Selv om svulsten i seg selv er godartet, det vil si at det ikke er kreft, er plasseringen slik at den kan skade hørselsnerven og strukturer i hjernestammen eller lillehjernen etter som den vokser og blir større.

Akustikusnevrinom er en sjelden svulsttype og det er ca. 70 nye tilfeller per år i Norge. Fordi det er en sjelden og vanskelig tilgjengelig svulst, har man i Norge sentralisert behandlingen av slike svulster.

Hvordan behandles akustikusnevrinom?

Behandlingen er enten observasjon, bruk av strålekniv eller kirurgi.

Små svulster vil man som regel observere. Et inngrep kan gjøre større skade enn gavn. Du må følges opp med regelmessige kontroller hver 6.-12. måned. MR-bilder vil være avgjørende for å avklare om svulsten vokser.

Behandling av akustikusnevrinom
Materiale og metode.
Vi presenterer resultatene etter kirurgisk behandling av 99 pasienter med akustikusnevrinom utgått fra nervus vestibularis. En gruppe på 82 pasienter med akustikusnevrinom ble observert i opptil 20 år.
Fortolkning.
Akustikusnevrinom er fortsatt en stor diagnostisk og terapeutisk utfordring. Behandlingen bør utføres ved et senter med tilstrekkelig erfaring og hvor ulike spesialister har et formelt samarbeid.

Diskusjon

Moderne diagnostikk og behandling har bedret utsiktene dramatisk for pasienter med akustikusnevrinom. Det diagnostiseres flere små svulster, og mikrokirurgi og strålekniv gir bedre resultater enn tidligere. Dette skyldes nok større oppmerksomhet omkring ensidig hørselstap, samtidig som påvisningen av akustikusnevrinom er langt lettere i dag enn med de invasive metoder som var nødvendige bare for et par tiår siden. Antall nye tilfeller av akustikusnevrinom som påvises per år i Norge nå er ca. 70, betydelig mer enn de 15 som Djupesland & Modalsli antok i 1979.

På grunn av bedret bildediagnostikk med CT og MR kan det i dag påvises akustikusnevrinom på et tidlig stadium. Dette er et betydelig fremskritt, men skaper også en usikkerhet omkring det rette valg og tidspunkt for eventuell behandling. Både ved operasjon og stråleknivbehandling er resultatene best jo mindre svulstene er. Pasienter med akustikusnevrinom har imidlertid ofte initialt beskjedne symptomer som i liten grad affiserer dagliglivet. Svulsten er godartet, men i kraft av sin lokalisasjon kan den med økende størrelse medføre betydelig morbiditet pga. trykk mot hjernestamme og cerebellum. Behandling av akustikusnevrinom før de blir for store har derfor som målsetting også å hindre fremtidig morbiditet. Cystiske svulster (omkring 5 %) kan ha et eksplosivt vekstmønsterog bør opereres.

Akustikusnevrinom er en godartet svulst som vokser ut fra hørselsnerven. Selv om svulsten i seg selv er godartet, det vil si at det ikke er kreft, er plasseringen slik at den kan skade hørselsnerven og strukturer i hjernestammen eller lillehjernen etter som den vokser og blir større.
I Norge diagnostiseres hvert år omkring 70 nye akustikusnevrinomer, ikke ulikt forholdene i Danmark (1). Antallet er økende, noe som skyldes større oppmerksomhet samt bedre diagnostiske muligheter med CT og MR. Vekstpotensialet ved akustikusnevrinom varierer, og svulsten kan slutte å vokse, særlig hos eldre.
Hvordan behandles akustikusnevrinom?
Behandlingen er enten observasjon, bruk av strålekniv eller kirurgi.
Små svulster vil man som regel observere. Et inngrep kan gjøre større skade enn gavn. Du må følges opp med regelmessige kontroller hver 6.-12. måned. MR-bilder vil være avgjørende for å avklare om svulsten vokser.
Akustikusnevrinom er en sjelden svulsttype og det er ca. 70 nye tilfeller per år i Norge. Fordi det er en sjelden og vanskelig tilgjengelig svulst, har man i Norge sentralisert behandlingen av slike svulster.

Nettsteder om Akustikusnevrinom:

 

Tidsskriftet – Behandling av akustikusnevrinom
Vi presenterer resultatene etter kirurgisk behandling av 99 pasienter med akustikusnevrinom utgått fra nervus vestibularis. En gruppe på 82 pasienter med.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=555245

Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi
Asymmetrisk sensorinevrogent hørselstap må følges opp med mistanke om akustikusnevrinom. Sjekk vestibularis- og facialisfunksjon.
www.legeforeningen.no/index.gan?id=59541&subid=0

Akustikusnevrinom – Pasienthåndboka
Akustikusnevrinom er en godartet svulst som vokser ut fra hørselsnerven. Selv om svulsten i seg selv er godartet, det vil si at det ikke er kreft.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=3437

 

Behandling av akustikusnevrinom
For å kunne fjerne akustikusnevrinom. med minimal morbiditet er det nødvendig . Facialisfunksjon etter operasjon for akustikusnevrinom relatert til størrelse av .

Diagnostisk tankegang
Akustikusnevrinom o.a. tumor cerebri. Infeksjon i indre øre. Forrige lysbilde. Neste lysbilde. Tilbake til første lysbilde. Vis grafikkversjon .

Tidsskriftet – Behandling av akustikusnevrinom
. behandling av 99 pasienter med akustikusnevrinom utgått fra nervus vestibularis. ble det ved CT-undersøkelse påvist akustikusnevrinom hos fire (8) .

Annonser:

Legg igjen en kommentar