Albueleddsartrose – albueleddsdysplasi – hund

Albueleddsartrose (AA), tidligere også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en samlebetgnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet hos blant annet hundedyr. De vil etter hvert gi smerter og forkalkninger (artroser). Alvorligheten av symptomer avhenger også av graden av feilutvikling og miljøfaktorer.

Kartlegging av albueleddsartrose (AA) i Norge startet i 1981. Forskning og klinisk erfaring hadde vist at utviklingslidelser i albueleddet utgjorde et stor problem blant flere hurtigvoksende hunderaser. Kartleggingen begynte blant rottweilere. Senere fulgte newfoundlandshunder, berner sennenhunder og leonbergere. I dag benytter en lang rekke raseklubber seg av muligheten til å få kartlagt utbredelsen av albueleddsartrose innen rasen, og krever at albueleddsstatus skal være kjent før paring kan godkjennes. Valpekjøpere oppmuntres til å delta i kartleggingsprogrammet.

Forskning som er utført de siste 15 årene i flere land har vist at arv har betydning for utvikling av albueleddsartrose. Antall hunder som er fri for albueleddsartrose øker sakte innen de fleste rasene. Blant berner sennenhunder har prosenten av hunder som er fri, økt fra ca 60 – 65% til 70 – 75% i løpet av en tiårsperiode.

Den Amerikanske Bulldoggen er stort sett en frisk hunderase, men siden den er en stor og tung rase er den utsatt for leddproblemer som hofteleddsdysplasi og albueleddsartrose.

Albueleddsartrose (AA), tidligere også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en samlebetgnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet hos blant annet hundedyr. De vil etter hvert gi smerter og forkalkninger (artroser). Alvorligheten av symptomer avhenger også av graden av feilutvikling og miljøfaktorer.
Undersøkelser utført blant berner sennenhunder i Nederland, viser at rasen har to former for albueleddsdysplasi, løsning eller sprekk-dannelse av benbit inne i leddet (løs prosessus coronoideus) og inkongruens mellom de forskjellige delene av leddene. Disse tilstandene nedarves sannsynligvis uavhengig av hverandre. Bekjempelsen må imidlertid skje ved å ta hensyn til albueleddsstatus hos avlsdyr og slektninger, uansett årsak, i avlsprogrammet.

Nettsteder om Albueleddsartrose – hund:

Albueleddsartrose – AA
Relaterte saker. Kartlegging av albueleddsartrose. En hund med moderate eller uttalte forandringer har som oftest hatt perioder med halthet i ung alder
www.berner-sennen.no/helse/veterinert/aa.htm

Albueleddsartrose (hund) – Wikipedia
Albueleddsartrose (AA), tidligere også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en samlebetgnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet
no.wikipedia.org/wiki/Albueleddsartrose_(hund)

KJØPEAVTALE
File Format: PDF/Adobe Acrobat
Albueleddsartrose er en skjelettlidelse hos hund som enten kan skyldes arv eller i enkelte tilfeller kan opptre etter en. skade. Det er flere lidelser inne
home.no.net/hdstat/kj_kontrakt2005_internett.pdf

Kennel Svebø – (Schäfer/Schäferhund) – Ved valpekjøp
Ved Albueleddsartrose (AA) – (middels grad til sterk grad) refunderes kroner 2.000,-. Kjøper forplikter seg dog til å forsikre hunden frem til den er
www.kennel-sveboe.com/valpekjop.php

Om Rasen – Hovedsiden – Amerikansk Bulldog Klubb Norge
Dette gjelder alle hunder av rasen, men spesielt hunder fra utpregede rase er den utsatt for leddproblemer som hofteleddsdysplasi og albueleddsartrose.
www.amerikanskbulldog.no/index.php?id=246

KJØPEAVTALE
Albueleddsartrose er en skjelettlidelse hos hund som enten kan skyldes arv eller . Albueleddsartrose (AA), vil kunne konstateres ved røntgenundersøkelse.

Sykdom
. av foreldrene og eventuelt fremtidig bruk av søsknene til din hund. Albueleddsartrose er betegnelsen på kroniske forandringer som oppstår i og rundt .

Hundesykdommer
Øyelidelser hos hund forekommer i en rekke . Albueleddsartrose (hund) Albueleddsartrose (AA), tidligere også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en .

Annonser:

Legg igjen en kommentar