Alzheimers sykdom

En hjernesykdom som utvikler seg gradvis og som innebærer tap av korttidshukommelse og omtåkethet – og i siste instans – demens.

Det finnes flere former for demens, deriblant den som går under navnet Lewy-body demens, men de ulike sykdomstypene kan bare bestemmes post-mortem.
Demens som inntreffer før fylte 60 år, bør utredes med tanke på at lidelsen kan være forårsaket av flere mulige – om enn uvanlige – tilstander som lar seg behandle. Både saktevoksende hjernetumor (svulst på hjernen) og blodpropp i hjernen kan gi symptomer som minner om dem man får ved demens. Det er en arvelig, liten tendens når det gjelder demens som inntreffer før 60-årsalderen.

Symptomer

Første tegn på Alzheimers sykdom er at korttidshukommelsen svekkes, mens minner om forgagne tider er krystallklare. Mange blir glemsomme og får problemer med å kjenne igjen andre mennesker, etter hvert også egne barn. Ofte ser man alzheimerpasienter vandre hvileløst og forvirret rundt. Mange blir dessuten aggressive overfor egne familiemedlemmer, til tross for at de gjør sitt beste for pasienten. Inkontinens er også et vanlig problem blant dem som er rammet av sykdommen.
lzheimer er den hyppigste av demenstilstandene, og står for rundt 50-60% av tilfellene. De fleste av dem som rammes av sykdommen er gamle, men ca 10% av pasientene er under 65 år når sykdommen bryter ut.
Visste du at demens er den hyppigste årsaken til innleggelse på sykehjem? Og at omsorgen for demente personer i Norge beløper seg til over 12-14 milliarder kroner pr år?
Som Alzheimer påviste for snart 100 år siden oppstår det karakteristiske forandringer i hjernevevet hos en person som har sykdommen Alzheimers demens.

 

Nettsteder om Alzheimers sykdom:

 

HVORDAN FORSTÅ SAMMENHENGEN MELLOM BETENNELSESTILSTANDER OG ALZHEIMERS.
Alzheimers sykdom er den mest vanlige formen for demens blant eldre i USA. fettsyrer kan redusere risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom. betydelig.

Arvelige forhold ved Alzheimers sykdom
Alzheimers sykdom og deres pårøren- de gis her en kort oversikt over arveli. Barn av en pasient med Alzheimers. sykdom har tre-fire ganger høyere risi.

Annonser:

Legg igjen en kommentar