Amyotrofisk lateral sklerose – ALS

ALS er en forkortelse for amyotrofisk lateralsklerose. Amyotrofi beskriver muskelsvinn og er en betegnelse for den uttynning av musklene som følger med sykdommen. Lateralsklerose beskriver forandringene i ryggmargen. I ryggmargens sidestrenger går det nervebaner som bl.a. kontrollerer de nervene som forsyner musklene i bena. «Lateral» betyr side, og ordet lateralsklerose beskriver at nervebanene i ryggmargens sidestrenger er skadet.
ALS er forkortelse for amyotrofisk lateralsklerose. Amyotrofi betyr muskelsvinn. Lateralsklerose er et navn på forandringene i ryggmargens sidestrenger. Om årsak, hyppighet, diagnostisering og behandling. Teksten er skrevet av professor Johan A. Aarli ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus i Bergen.
Hva er amyotrofisk lateralsklerose?
ALS er en sykdom som ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det er bare nerver som styrer kroppens motorikk, dvs. muskler og bevegelser, som rammes.

Typisk for motoriske nerver er at de sender signaler ut i kroppen fra sentralnervesystemet. Nerver som har ansvar for følelse i kroppen, blir ikke ødelagt. Disse såkalte sensoriske nervene, fører signaler inn til sentralnervesystemet.
Dette er en sykdom som vi pr i dag ikke kan helbrede. Sykdommen vil over tid forverres. I den siste fasen av livet vil de fleste tilbringe tiden påsykehus for å få tilfredsstillende hjelp. Gjennomsnittlig levetid etter at diagnosen er stilt, er 3 år, men med betydelige variasjoner.
Vi vet ikke så mye om årsaken til Amyotrofisk lateral sklerose. 5-10% av tilfellene foreligger i en arvelig form. Det vil si at andre i slekten har sykdommen, og at den er ført videre i slekten. Årsak og sykdomsutvikling ved de øvrige formene for ALS er ukjent.
Er Amyotrofisk lateral sklerose arvelig? Hos de aller fleste er ikke sykdommen arvelig. Men hos ca 10-15 % av dem er det en dominant arvelig sykdom.
Da har enten mor eller far sykdommen fordi recessivt arvelig ALS er ekstremt sjelden. Den recessivt arvelige form er bare kjent i Nord-Skandinavia eller hos pasienter som har slektsrøtter fra denne del av verden. Den arvelige form for ALS er ofte knyttet til en mutasjon i genet for enzymet superoksid dismutase (SOD).

Nettsteder om Amyotrofisk lateral sklerose – ALS:

 

Amyotrofisk lateralsklerose
Amyotrofisk lateral sklerose er et vanskelig navn på en vanskelig sykdom. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), noenganger kalt «Lou Gehrig’s Disease,».

Muligheter ved amyotrofisk lateral sklerose
Amyotrofisk lateral sklerose krever oppfølging av et tverrfaglig team som kan. gjelder amyotrofisk lateral sklerose vært gjort innen utvikling av.

Amyotrofisk Lateral Sklerose – ALS
Amyotrofisk Lateral Sklerose – ALS * Hva er Amyotrofisk lateral sklerose? * Årsak. Informasjon om dødelig sykdom. II. Kommunikasjonsproblemer. III.

Annonser:

Legg igjen en kommentar