Anorexia nervosa – anoreksi

Det finnes ingen enkel test på anoreksi. For å stille diagnosen må legen din undersøke hvor frisk kroppen din er. Han eller hun må også snakke med deg om dine problemer, om livet ditt og om spisevanene dine.
Man kan dele inn anoreksi i to typer: En kalles begrensende og den andre kalles overspising. Det går an å ha begge typer på ulike tidspunkt i sykdommen. Legen vil prøve å finne ut av hvilken typer du har.

* Begrensende type anoreksi innebærer at du begrenser mengden mat du spiser, og du driver ikke og overspiser eller kaster opp.
* Overspising innebærer at du nokså regelmessig overspiser og så kvitter deg med maten enten gjennom å kaste opp, ta avføringspiller eller trene det av deg.
Noen mennesker har større sannsynlighet for å få anoreksi enn andre, de viktigste risikofaktorene er

* Å ha lavt selvbilde
* Å ha mentale helseproblem som depresjon, angst eller tvangstanker
* Å være konkurransemenneske

Anoreksi er et gresk ord som direkte oversatt betyr «uten appetitt». Men dette er et misvisende begrep, påpeker Finn Skårderud forsker og psykiater som i løpet av de siste årene har han hatt mange anorektikere til behandling. Anoreksi er ikke en fysisk sykdom, men en psykisk lidelse der man vegrer seg mot å innta mat. Det viser seg at mange jenter med anoreksi faktisk har ganske god appetitt. Det som imidlertid er felles, er at de alle sammen søker seg mot tynnhet og at de frykter mat. Dette er en farlig utvikling. For etter hvert som tiden går, kan de miste hele kontrollen over sine tanker og følelser når det gjelder kropp og ernæring.
Er det noe man kan gjøre for å forebygge anoreksi?
Siden spiseforstyrrelser ofte handler om dårlig selvfølelse, vil alle tiltak som går på å bedre selvtilliten til barn og ungdom, kunne virke forebyggende. Det er viktig at foreldrene hele tiden forteller at de er glade i barna og at de virkelig setter pris på dem.

Nettsteder om Anorexia nervosa – anoreksi:

Anorexia nervosa – Wikipedia
Anorexia nervosa, på norsk anoreksi, er en spiseforstyrrelse som kan føre til ekstrem avmagring og av og til også død. Pasientene slanker seg på tross av at.
no.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosa

En spiseforstyrret verden: en titt innenfor
Anorexia nervosa. Følgende kreves for at en sikker diagnose skal kunne stilles: Restriktiv form: I løpet av den aktuelle episoden av anorexia nervosa.
www.freewebs.com/annehn/diagnostikk.htm

Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus – Anorexia nervosa
Pasienter med restriktiv anorexia nervosa og bulimisk anorexia nervosa med body mass index (BMI) < 17,5 bør vurderes med tanke på behandling ved
www.helse-bergen.no/avd/spiseforstyrrelser/diagnose/Anorexia_nervosa.htm

Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser.
Lidelser som oppfyller noen av kjennetegnene ved anorexia nervosa, men der det samlede. Lidelsen har mange felles symptomer med anorexia nervos
www.kith.no/sokeverktoy/icd10/html/KV_6.htm

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar