Appendisitt – Blindtarmbetennelse

Blindtarmbetennelse er hyppig, særlig hos unge, og operasjon for dette, såkalt appendektomi, er blant de vanligste kirurgiske inngrepene i Norge.
Øverst i tykktarmen, nær overgangen til tynntarmen, stikker blindtarmen ut som en knapt lillefingerstor pølse. Av og til kan det tette seg til med bakterier og tarminnhold, slik at det blir en betennelse der.
Appendisitt (populært kalt blindtarmbetennelse) er en betennelse i blindtarmsvedhenget (appendix vermiformis), som er et meitemarkliknende vedheng til blindtarmen (coecum). På folkemunne kalles sykdommen ofte blindtarmsbetennelse, selv om dette er misvisende i forhold til hvor betennelsen sitter. Tilstanden ses ofte hos barn og unge, og kjennetegnes av økende uvelfølelse og magesmerter i epigastriet eller rundt navlen, samt manglende appetitt.
Blindtarmbetennelse er hyppig, særlig hos unge, og operasjon for dette, såkalt appendektomi, er blant de vanligste kirurgiske inngrepene i Norge.
Når bør du gå til legen med dette?
Som du skjønner, starter blindtarmbetennelser ofte litt diffust, med litt feber, kvalme og ubehag i magen. Dette er vanlige symptomer, særlig hos barn, og som regel er det en tarminfeksjon eller en ufarlig virusinfeksjon som er årsaken. Dersom det imidlertid blir økende magesmerter, og særlig hvis smertene flytter seg ned mot høyre lyske, da er det all grunn til å få legen til å se på det.
Appendisitt behandles operativt, ved at blindtarmsvedhenget fjernes.

Blindtarmbetennelse (Appendicitis acuta)
Av Jacob Rosenberg, professor, overlege, dr.med.
Blindtarmen sitter som et vedheng på den første delen av tykktarmen – like etter overgangen fra tynntarm til tykktarm – og er slik plassert i den nederste høyre delen av magen. Betennelse i blindtarmen gir smerter i denne regionen og er ofte ledsaget av feber. Behandlingen er operasjon med fjerning av blindtarmen.

Da sykdommen ikke alltid viser seg som et typisk tilfelle, kan det være vanskelig å stille diagnosen innen operasjonen. Det foretas derfor en del operasjoner på mistanke om blindtarmbetennelse, men hvor man finner andre sykdommer eller normale forhold.

Hyppighet

* Det foretas fjerning av blindtarmen hos ca. 6.000 personer om året i Danmark.
* Blindtarmbetennelse kan sees i alle aldrer, men er sjelden før 2 års alder.
* Forekommer hyppigst i alderen 8-25 år.

Årsak
Den hyppigste årsaken til blindtarmbetennelse er, hvis blindtarmen blir blokkert av avføring eller fremmedlegemer (f.eks. mat).

Etter blokkeringen skjer det som regel det, at:

* Først oppstår det betennelse på innsiden av blindtarmens vegg (slimhinnen). Betennelsen brer seg etter hvert til alle lagene i blindtarmens vegg.
* Hos enkelte kan sykdommen fortsette og gi lokal satte ned blodforsyning til deler av blindtarmen, hvilket kan forårsake hull på blindtarmen og utvikling av bukhinnebetennelse, idet betennelsen så sprer seg fra blindtarmen til bukhinnen.
* Hvis det omkring blindtarmen ligger fett og andre tarmslyng på en slik måte, at betennelsen – ved hull på blindtarmen – ikke sprer seg til alle steder av bukhinnen, kan det i stedet dannes en byll.

Symptomer
Det typiske forløpet vil være:

* Smerter som starter omkring navlen, og etter noen timer flytter seg ned i høyre nederste del av magen.
* Det er ofte kvalme og/eller oppkast, og de fleste sauene rask feber.
* Etter som betennelsesprosessen utvikler seg økes smertene, og man foretrekker å ligge stille i sengen.

Hvis det går hull på blindtarmen, kan det være kortvarig lettelse i smertene, men det kommer rask smerter igjen, høyere feber og påvirket allmentilstand.

Symptomene kan være mer annerledes enn beskrevet her, og det kan derfor være vanskelig å stille diagnosen korrekt innen operasjonen.

Faresignal
Smerter i magen med feber bør medføre kontakt til legen.

Hvis man ikke kan la være med å spenne magemusklene, når legen trykker på magen, kan det være tegn på irritasjon av bukhinnen. Da dette kan skyldes at det er like ved å gå hull på blindtarmen, eller kanskje allerede er hul på den med betennelse i bukhinnen, vil man anbefale operasjon med fjerning av blindtarmen.

Barn og eldre
Spesiellt hos små barn og eldre kan symptomene være en del annerledes enn det typiske.

Gravide
Gravide med magesmerter bør likeledes rask søke lege, da det ved hull på blindtarmen med bukhinnebetennelse er økte risiko for barnet.

Hva kan man selv gjøre?
Man kan ikke gjøre noe selv for å forebygge utviklingen av blindtarmbetennelse. Hvis man allerede har symptomer på sykdommen, skal man straks søke lege/sykehus, så man kan bli undersøkt og eventuelt få en operasjon.

Undersøkelse
Legen starter med å spørre grundig til symptomene for herved å vurdere om det er blindtarmbetennelse.

Heretter lytter legen til magen, og trykker forsiktig på den. Trykk på magen kan i denne situasjonen selvfølgelig gjøre ondt, men det er den viktigste delen av legens undersøkelse, idet det i store trekk er dette som avgjør om det skal foretas operasjon eller ikke.

Før kvinner får en operasjon, skal de ha foretatt en gynekologisk undersøkelse. Det er for å avgjøre om symptomene evt. kunne skyldes en gynekologisk sykdom, som ikke krever operasjon.

Legen merker i tillegg med en finger i endetarmen for å avgjøre om det skulle være dannet en byll omkring blindtarmen.

Det blir evt. tatt blodprøve og urinprøve. Innimellom vil det være nødvendig å foreta andre undersøkelser som f.eks. ultralydsskanning.

Forløp
Operasjon for blindtarmsbetennelse foretas ofte akutt, dvs. du kan risikere å skulle opereres om natta. Operasjonen kan foretas med kikkertteknikk (med 3 små hull) eller med åpen operasjon, hvor det lages et snitt i nederste høyre del av mageregionen. Etter operasjonen ligger man typisk på sykehuset i ca. ett døgn. Har det vært hul på blindtarmen med bukhinnebetennelse, skal man bli flere dager på sykehuset til observasjon og behandling med antibiotika. Huden sys sammen med klips eller tråder, som fjernes ca. 10 dager etter operasjonen hos din egen legen.

Behandling
Hvis man har blindtarmbetennelse er eneste behandling operasjon med fjerning av blindtarmen.

Det finnes enkelte tilfeller av blindtarmbetennelse, som er gått over av seg selv (uten operasjon). Da det imidlertid er risiko for at det går hull på blindtarmen med etterfølgende bukhinnebetennelse, skal man ikke på egen initiativ forsøke seg med «konservativ behandling» (dvs. unnlate operasjon).

Det vil være enkelte tilfeller, hvor kirurgen kanskje vil velge å se an uten operasjon, men det skal alltid foregå under innleggelse, hvor man rask kan operere, hvis man skulle få symptomer på bukhinnebetennelse.

Byll omkring blindtarmen
Hvis det har dannet seg en byll omkring blindtarmen (mistanken foreligger, hvis symptomene har vart mange dager – dvs. utviklet seg langsomt – og hvis det er en myk øm utfylling i høyre side, når man merker med en finger oppe i endetarmen), er behandlingen ikke nødvendigvis operasjon.

de fleste byllene omkring blindtarmen tømmer seg til tarmen uten behandling, og man helbreder slik seg selv. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig å anlegge et dren ved samtidig ultralydsskanning for å lette symptomene.

Nettsteder om Appendisitt – Blindtarmbetennelse:

Appendisitt og appendektomi i Norge 1990-2001
eller diagnosekoder for appendisitt ble se- lektert fra Norsk Pasientregister (e-tab 1). rater for appendektomi og appendisitt frem- går av figur 1.

Publikasjoner 2004
Ahlen C, Mandal LH, Iversen OJ. Bakken IJ, Skjeldestad FE, Mjåland O, Johnson E. Appendisitt og appendektomi i Norge 1990-2001.

Tidsskriftet – Appendisitt og appendektomi i Norge 1990 – 2001. og/eller diagnosekoder for appendisitt ble selektert fra Norsk Pasientregister (e-tab 1). antallet appendektomerte med appendisitt som bidiagnose var.

Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis) (K35-K38)
Akutt appendisitt med peritoneal abscess. Abscess i blindtarmsvedheng. K35.9. Uspesifisert appendisitt (appendicitis) K38.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar