Apraksi

Apraksi er vansker med å utføre viljestyrte handlinger uten at det foreligger lammelse, nedsatt følelse i de muskelgruppene som brukes ved handlingen eller manglende forståelse for oppgaven som skal utføres. Den apraksirammede vet hva som skal gjøres, men han/hun får det ikke til. Man greier ikke programmere det motoriske systemet på en slik måte at man får utført handlingen.
Apraksi skyldes en skade i hjernen som i de fleste tilfeller ligger nær de språkstyrende sentrene i venstre hemisfære.
Apraksi er en nevrologisk tilstand som medfører tap av evnen til å gjøre innlærte bevegelser, selv om den rammede ønsker og er fysisk i stand til å utføre bevegelsen. Det foreligger ikke lammelser eller nedsatt følelse i de muskelgruppene som skulle bli brukt ved bevegelsen. Heller ikke skyldes det at pasienten ikke forstår den oppgaven som skal utføres. Vedkommende får bare ikke til å gjøre det.
Årsaken er en hjerneskade. I de fleste tilfeller er skaden nær de sentra som styrer språket. De ligger i hjernens venstre hemisfære.

Nettsteder om Apraksi:

 

Apraksi – Wikipedia
Apraksi er en nevrologisk tilstand som medfører tap av evnen til å gjøre. Eli R. Bjørneby: Apraksi og ADL-funksjon hos voksne hjerneslagpasienter.

Tale-apraksi & Oral-apraksi
Apraksi er som generel term defineret som en erhvervet, motorisk forstyrrelse af. tale-apraksi i virkeligheden kan risikere at være en blanding af.

Annonser:

Legg igjen en kommentar