ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder

I dagligtale bruker man ofte betegnelsen ADHD selv om man i norsk helsevesen bruker diagnosebetegnelsen Forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet eller Hyperkinetisk forstyrrelse fra diagnosesystemet ICD-10.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (forkortet ADHD) er en psykiatrisk diagnose fra det amerikanske diagnosesystemet DSM-IV. ADHD ble første gang beskrevet i medisinsk litteratur i 1899 og 1902.
Tilstanden behandles ved at det tilrettelegges for barnet på skole og i hjem, og primærsymptomene kan bekjempes gjennom medisinering. De mest vanlige medisinene var Ritalin og Concerta, nå er det mer vanlig å skrive ut Strattera. Ritalin må tas tre ganger daglig. Concerta fungerer slik at medisinen trekkes jevnlig ut av kapselen gjennom hele dagen, slik at man slipper å ta den flere ganger. Straterra har lang halveringstid, slik at virkningen varer hele døgnet. Straterra er ikke et sentralstimulerende preparat i motsetning til Ritalin og Concerta som inneholder Metylphenidat. Behandlingsformen med Ritalin og Concerta er til en viss grad omstridt, men de fleste brukere og deres pårørende er svært fornøyde med virkningen. Kritikere stiller spørsmål ved om forskningen som er blitt gjort er etterrettelig, samt om behandlingen er etisk forsvarlig.

Hovedtrekk ved AD/HD

* Oppmerksomhetssvikt
* Hyperaktivitet
* Impulsivitet

Det er svært viktig for MBD-AD/HD -barnets utvikling at tiltak settes inn tidlig. Utnyttelsen av eksisterende tiltak innen barnehage/skole- og fritidssektoren har forebyggende karakter, og vil være avgjørende for hvordan MBD-AD/HD -barnet vil klare seg gjennom ungdomsårene og som voksen.

ADHD Norge
Arnstein Arnebergsv. 30, 1366 Lysaker
Telefon: 67 12 85 85 • Telefax: 67 12 85 86
Telefontid: Kan ikke påregne svar mellom 11:30 og 12:30

Nettsteder om ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder:

ADHD foreningen
ADHD Norge har ferieavvikling i juli. Henvendelser fra media og lignende kan rettes til mediakontakt Ass.Generalsekretær Knut Halvard Bronder på mobil.
www.adhd-foreningen.no/

Hva er ADHD?
ADHD er den viktigste psykiske lidelsen blant barn, og tre til fem prosent av befolkningen rammes. Men hva vet vi egentlig om sykdommen i dag.
www.forskning.no/Artikler/2005/mars/1110282817.08

ADHD kostar samfunnet dyrt – vl.no – Vårt Land Nettutgaven
ADHD er ei medfødd nevrologisk funksjonsforstyrring. SINTEF Helse har på oppdrag frå Sosial- og helsedirektoratet kartlagt ADHD-tilbodet for norske barn.
www2.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060306/ARTIKLER/60306003/1084

Færre enn antatt har ADHD
Tidligere trodde forskere at opptil 4-5 prosent av alle barn hadde ADHD. Dette er feil, viser nye resultater fra undersøkelsen ”Barn i Bergen”.
www.unifobhelse.uib.no/index.php?Gruppe=3&Lang=nor&ID=Nyheter&counter=913

ADHD Norge – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
URL: www.adhd-foreningen.no Stiftet: 1979 Medlem av FFO: 19.03.1986 Antall medlemmer: 4.219. Utgir: Stå På (4 nr. pr. år). Logoen til ADHD-foreningen.
www.ffo.no/?dokId=15 – 7k

Annonser:

Legg igjen en kommentar