Autisme

Autisme omtales av fagpersoner som en nevropsykiatrisk sykdom. Autisme skyldes først og fremst forandringer i hjernen som medfører en lang rekke utviklingsforstyrrelser hos små barn. Vi regner at det er ca. 1 autistisk barn per 1000 barn. Det betyr at vi i Norge stiller diagnosen autisme hos ca. 50 nye barn per år. Den totale forekomsten av autistiske personer i Norge er ca. 3.000-5.000. Langt flere har symptomer og tegn som kan minne om autisme, men det viser seg ved grundigere undersøkelser å ikke være autisme.
I hvilken grad man lykkes med å få et autistisk barn til å tilpasse seg og lære å leve så selvstendig som mulig som voksen, varierer sterkt med hvilke symptomer barnet har og deres alvorlighetsgrad.
Autisme oppdages først og fremst ved at foreldrene synes at barnet utvikler seg seint, de kan se tilbakegang i barnets utvikling eller at barnet over tid mister interessen for andre mennesker. Disse tegnene på autisme opptrer vanligvis i 15-21 måneders alderen. Diagnosen stilles som regel i 2 til 3 års alderen. Årsakene til at autisme oppstår, er ikke klare.
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse er en felles betegnelse på en rekke tilstander/syndromer som har noen felles symptomer. Symptomene dreier seg i grove trekk om svakt utviklet forestillingsevne, svekkede kommunikasjonsevner og vanskeligheter i forhold til sosial interaksjon. Disse symptomene tilsvarer det mange kaller for autisme eller autistiske trekk. Artikkelen inneholder bl.a. tips til lærere og pårørende.
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse er en felles betegnelse på en rekke tilstander/syndromer som har noen felles symptomer. Symptomene dreier seg i grove trekk om svakt utviklet forestillingsevne, svekkede kommunikasjonsevner og vanskeligheter i forhold til sosial interaksjon. Disse symptomene tilsvarer det mange kaller for autisme eller autistiske trekk.
Barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse fungerer på mange ulike funksjonsnivåer. De fleste er psykisk utviklingshemmede, men det finnes også mange med gode intellektuelle evner.

Nettsteder om Autisme:

ABC-studien: Studie av autisme hos barn
ABC-studien er et stort forskningsprosjekt som drives av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Columbia University i New York, USA.
www.fhi.no/artikler/?id=55892

Autismenettverket – Nasjonalt kompetansenettverk for autisme
Et tjenesteytende nettverk av spisskompetente fagfolk.
www.autismenett.no/

Per Lorentzen om autisme
I denne boken beskrives en tilnærming til multifunksjonshemmede, døvblindfødte og barn med autisme, som bygger på en konsekvent relasjonstenkning.
www.lende.no/funksjon/

Autisme og diett
Det er uheldig hvis denne dietten presenteres som en ny «vidunderkur» mot autisme. Man bør ikke gi folk falske forhåpninger. Det har gjennom årenes løp.
rogaland.autismeforeningen.no/diett.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar