Avhengighet

Bruken av rusmidler og tobakk (nikotin), kan føre til ”avhengighet”.
Avhengighet er i medisinsk forstand et syndrom, en tilstand som er preget av fysiologiske, kognitive og adferdsmessige fenomener der bruken av en substans, en klasse av substanser eller en adferd, som en gitt person gir en høyere prioritet til fortrengning av annen adferd som han eller hun tidligere syntes hadde stor verdi.
Internet gir oss tilgang til mange nyttige tjenester og informasjon. En mørkere side av nettet er framveksten av pengespill og pornografi. Tidligere måtte de som ønsket det oppsøke travbaner og lignende for å delta i pengespill, og pornografi ble solgt i bortgjemte butikker. Internett har gjort slike tilbud lett tilgjengelig og ført til en økning av antall mennesker som er avhengig av disse tjenestene.
Det er delte meninger blant fagpersoner om avhengighet av pornografi kan sammenlignes med narkomani. Skeptikere hevder at bruk av pornografi er meget utbredt i deler av befolkningen og derfor ikke er å anse som avvikende. Det blir også påpekt at flittige brukere kan leve et helt normalt liv i motsetning til spilleavhengige og narkomane.
I noen former for avhengighet vil personen oppleve toleranse. Det vil si at han eller hun behøver større mengder eller høyere intensitet for å få samme utbytte av atferden som tidligere. Noen vil oppleve abstinens når de avslutter og vil vende tilbake til den problematiske atferden for å lindre abstinensplager.
Selvsagt vil dette mønsteret variere mellom ulike personer og mellom ulike typer uvane, misbruk, avhengighet. For en og samme person vil det også variere hvor mange slike tegn på avhengighet man finner hos seg selv i ulike faser av livet.
Derfor er forebygging så viktig, mens en ennå har så og si full kontroll. Forsiktig bruk av rusmidler en gang i blant skader neppe noen, men om man stadig ruser seg, uten at vi vet noe sikkert om hvor ofte og hvor mye, kan endringer i hjernen gjøre det vanskeligere å ha vanlig kontroll.
Kontrollproblemer i enkeltstående og sjeldne episoder, er ikke nødvendigvis noe tegn på problemer. Med dersom slike kontrollproblemer gjentar seg hyppig, noe som hender så ofte at det er reell fare for kontrollproblemer hver gang en for eksempel drikker alkohol, er dette et tegn på avhengighet, eller på at avhengighet er under utvikling.

Nettsteder om Avhengighet:

 

Ung.no – Avhengighet
Bruken av rusmidler og tobakk (nikotin), kan føre til «avhengighet». å ha fysiske abstinenser eller føle en toleranseøkning for å ha en avhengighet.

Avhengighet – Wikipedia
Avhengighet er i medisinsk forstand et syndrom, en tilstand som er preget av. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Avhengighet».

Rosehagen terapisenter
Vi tar imot familier, par, voksne og unge som sliter med ulike. Rosehagen terapisenter består av selvstendige terapeuter. Angst / depresjon. Avhengighet.

Forum -> ligger avhengighet i genene? – Diskusjon.no
avhengighet har de fleste sikkert vært borte i, enten om de kjenner en, eller er. Avhengighet kan selfølgelig være genetisk arvelig.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar