Barnesykdommer

Nedenfor finnes en kort omtale om forskjellige sykdommer som rammer barn. Du kan også følge linken videre til mer utfyllende sider om hver enkelt sykdom. Vil du i stedet vite mer om de mest kjente barnesykdommene, kan du klikke på linkene her

Brennkopper

* Symptomer
Kløe, røde blærer over hele kroppen (oftest i ansiktet) og moderat feber

* Behandling
Dusjing kan lindre kløen, men unngå badekar da det kan spre smitten.

* Smittefare
Smitter allerede før sykdommen viser seg, og kan fortsette å smitte til etter at de siste blærene har forsvunnet og skorpene falt av. Barnet bør holdes hjemme inntil skorpene er falt av, og sårene ikke lenger væsker. Inkubasjonsperioden er opp til to uker.
Les også: Fakta om brennkopper.

Kikhoste

* Symptomer
Gir lange hosteanfall etterfulgt av hivende pusting, og med mulige brekninger som følge. Karakteristisk ved spesielt å opptre om natten.

* Behandling
Frisk luft er viktig, og mange små måltider er bedre enn få store på grunn av oppkastfaren

* Smittefare
Smitter spesielt den første uken mens det ennå er forkjølelse å spore. Smitten avtar i de etterfølgende fem til syv ukene. Smittebærere bør unngå enhver kontakt med barn under et år (ikke-vaksinerte/immunsvekkede barn). Inkubasjonstiden er 10-14 dager.
Les også: Fakta om kikhoste

Femte barnesykdom (erythema infectiosum)

* Symptomer
Røde merker på kinnene som ofte flyter sammen, nesten som om man har fått en «lusing». Synes både på kinn, nese, armer, lår og bakende. Kan vare i opp til 14 dager og men gir sjelden feber. Rammer spesielt 4-12-åringer.

* Behandling
Kan ikke behandles, men går over av seg selv.

* Smittefare
Gravide skal unngå kontakt med barn med femte barnesykdom, fordi sykdommen kan fremkalle uønsket abort. Søk lege dersom du er gravid og deres barn blir smittet. Inkubasjonstiden er et par uker.
Les også: Fakta om femte barnesykdom

Sjette / fjerde barnesykdom (roseola infantum)
(kalt både fjerde og sjette barnesykdom samt tredagersfeber)

* Symptomer
Høy feber i ca. tre dager og lyserødt utslett på kroppen. Rammer oftest kun barn under tre år.

* Behandling
Kle av barnet så det ikke er overopphetes, og husk å sørge for rikelig med drikke så det ikke oppstår væskemangel eller dehydrering som i neste omgang kan kreve sykehusinnleggelse.

* Smittefare
Varer hele sykdomsperioden og opp til to til tre dager etter. Unngå kontakt med andre barn under tre år i hele perioden.

* Inkubasjonstiden er 10-15 dager.
Les også: Fakta om sjette (fjerde) barnesykdom

Hånd-, fot-, og munnsykdom

* Symptomer
Mange små blærer, spesielt i munnen, på føtter og hender (derav navnet). Kan gi moderat feber i noen dager.

* Behandling
Som ved alle febersykdommer er det viktig å gi rikelig med drikke. Hvis blærene er spesielt plagsomme i munnen kan det være en fordel å mose maten så den blir lettere å spise.

* Smittefare
Så lenge det er blærer kan sykdommen smitte.

* Inkubasjonstiden er to til tre dager.

Skarlagensfeber

* Symptomer
Moderat til middels feber, vondt i halsen og utslett – ofte i armhulene eller lysken. Det kan forekomme avskalling av huden og en lyserød «prikkete» og ru tunge (bringebærtunge).

* Behandling
Det gis ofte antibiotika. Det er viktig å holde barnet hjemme og unngå kontakt med andre barn.

* Smittefare
De første dagene, men etter tre dagers behandling med antibiotika har smittefaren stort sett opphørt.

* Inkubasjonstiden er tre til åtte dager.

Nettsteder om Barnesykdommer:

 

baby.no – Barnesykdommer
/www/photo/bade2/ Vi har samlet informasjon om de fleste vanlige barnesykdommene. Barnesykdommer – Sykdom styrker immunforsvaret.

Smittsomme barnesykdommer – Lommelegen.no
Du kan tipse andre om artikkelen nedenfor ved. Smittsomme barnesykdommer. Barnesykdommene smitter lett. Smittsomme barnesykdommer. Når barn er syke.

Forum -> Vista og barnesykdommer – Diskusjon.no
Litt rart at såpass alvorlige barnesykdommer fortsatt er til stede med tanke på. jo mer komplekse produktene er, jo mer barnesykdommer er det.

Barnesykdommer – Barnelegene.no
Brukes til noen moduler som ingress, men også som en liten beskrivelse til søket. temaartikkelen «Barnesykdommer» Inkubasjonstiden. Barnesykdommer.

Annonser:

Legg igjen en kommentar