Beckers muskeldystrofi – BMD

Beckers muskeldystrofi (BMD) er sammen med den mer alvorlige, genetisk beslektede formen Duchennes muskeldystrofi (DMD) blant de vanligste muskeldystrofiene i barneårene. Den er kjønnsbundet (X-bundet), og forekommer derfor nesten utelukkende hos gutter. I Norge rammes 4-5 guttebarn av tilstanden hvert år.
Beckers muskeldystrofi er en mildere variant av Duchennes muskeldystrofi. Den skyldes en mutasjon i genet som koder for proteinet dystrofin.
Beckers muskeldystrofi opptrer som en mildere variant av Duchennes muskeldystrofi (se egen omtale) men viser større variasjon enn Duchennes både når det gjelder debutalder, intensitet og forventet levealder.

Nettsteder om Beckers muskeldystrofi:

 

Duchennes muskeldystrofi – Wikipedia. sykdommen Beckers muskeldystrofi, og ved alvorligere Duchennes muskeldystrofi. Beckers er nesten helt lik Duchenne, bare at symptomdebuten er langt.

Beckers muskeldystrofi
skyldes en arvelig defekt på samme sted på x-kromosomet, men Beckers muskeldystrofi har et. Beckers muskeldystrofi kan begynne når som helst fra.

Beckers muskeldystrofi / Brosjyrer / html / FFM – Foreningen for muskelsyke
Ved Beckers muskeldystrofi kan denne CK-verdien være meget forhøyet. om sykdommene Duchennes eller Beckers muskeldystrofi, men den kan ikke avgjøre.

Annonser:

Legg igjen en kommentar