Benvevskreft

I 2005 var det 42 nye tilfeller av benvevskreft. (Kreftregisteret) Dette tallet har holdt seg stabilt de siste årene.
Benvevskreft eller sarkom er betegnelsen på en sammensatt gruppe sjeldne, ondartede svulster. Til sammen utgjør sarkomer cirka én prosent av alle krefttilfeller.
Norske og svenske forskere har utviklet en ny metode der de bruker radium for innvendig stråling av kreft som har spredt seg til benvev. En slik behandling skal stoppe spredningen av kreften og lindre smertene som følger med benvevskreft.
Benvevskreft innbefatter flere kreftyper som utgår fra selve benvevet som for eksempel osteogent sarkom, Ewings Sarkom og kondrosarkom. Noen av disse kreftformene rammer spesielt barn og unge.

Nettsteder om Benvevskreft:

Kreft hos hunder – Wikipedia
Benkreft (benvevskreft) er blant annet vanligere hos hund enn menneske. (brystkreft hos pattedyr) og benvevskreft (osteosarkom), men også gynekologisk.

Benvevskreft. Kreftforeningen
Benvevskreft innebærer flere kreftyper som utgår fra selve benvevet som for. I 2005 var det 42 nye tilfeller av benvevskreft. Behandling av benvevskreft.

Kreftformer. Kreftforeningen
Benvevskreft – kan utgå fra alt knokkelvev. Benvevskreft. Blodkreft og leukemi. Bløtvevskreft. Brysthinnekreft. Brystkreft. Bukspyttkjertelkreft.

Kreft
Når genmaterialet i normale celler ødelegges så mye at det ikke kan repareres, vil. Benvevskreft. Blodkreft (leukemi) Bløtvevskreft. Brysthinnekreft.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar