Bipolar lidelse

En bipolar lidelse er en forstyrrelse i følelseslivets grunnstemning, der en periode med langvarig dyp nedstemthet veksler med en periode med ukritisk oppstemthet. I den mest nedstemte og deprissive perioden oppleves alt som trist, tungt og håpløst.
Bipolar lidelse (tidligere under sekkebetegnelsen manisk-depressiv lidelse) er en psykiatrisk diagnostisk kategeori som beskriver en mengde stemningslidelser der pasientene lider av perioder med klinisk depresjon og/eller mani, hypomani og/eller blandede episoder.

Bipolar I

Mani og depresjon

Diagnosen bipolar I omfatter både mani og depresjon og ligger nærmest det som tidligere ble kalt manisk-depressiv sykdom. Pasientene har perioder med dype depresjoner og avgrensede perioder med hyperaktivitet. Noen pasienter kan ha så hevet stemningsleie i de maniske periodene at de er ukritiske eller har realitetsbrist. Det er ikke uvanlig under en mani å utvikle psykose. Det kreves kun 1 diagnostisert mani før man regnes som bipolar 1.

Bipolar I

Forlenget hypoman etterperiode

Bipolar II

Depresjon med hypomani

Pasientene har dype depresjoner innimellom perioder med hypomani. Hypomani er en lavgradig mani som vanligvis ikke medfører arbeidsuførhet. Depresjonsperiodene er de mest fremtredende, og de hypomane periodene oppdages oftest ikke. Pasienten har aldri hatt en manisk episode.

Bipolar III

Hovedsakelig depresjoner og hypomani etter bruk av antidepressiva

Bipolar III

Hypomani eller/og depresjon ved bruk av russtoffer

Bipolar IV

Hyperthyme personer (kreative, dynamiske, impulsive, svært arbeidssomme), som ved omkring 45-55 års alder går i stå. Klinisk er de oftest depressive, og ubehandlet vil de ofte bli uføre.

Bipolar V/VI

Ikke fastsatt (episodisk angst, mix angst og depresjon)

Hva er behandlingen for bipolar lidelse?
De fleste trenger innleggelse i psykiatrisk behandlingsavdeling for å skjermes og passes på fordi deres egen følelseskontroll er for dårlig. I tillegg bruker vi medisiner: stemningshevende, såkalte antidepressive medisiner for de deprimerte, – dempende, beroligende, såkalte neuroleptiske medisiner for de oppstemte.

 

Nettsteder om Bipolar lidelse:

 

Nettpsykiateren :
Bipoloar depresjon er depresjon hos personer med bipolar lidelse. Manisk depressiv sinnslidelse kalles nå Bipolar lidelse.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar