Blindhet

Blindhet kan defineres fysiologisk som en tilstand uten evne til å fange synsintrykk. Den juridiske definisjon av tilstanden er dog mer kompleks. Det komplette fravær av evne til å oppfatte strukturer og lys blir klinisk beskrevet som ingen lyssans, men blindhet imbefatter også delvis visusreduksjon.
Blindhet kan være resultatet av sykdom på et hvilket som helst nivå i synsnerven, som forbinder øynene med hjernen. Dette innebærer at ikke bare øyesykdom, men også hjernesykdom, kan føre til blindhet. En direkte skade på øyet kan føre til blindhet hvis den innebærer at øyelinsen eller øyeeplet blir satt ut av funksjon. Netthinneavløsning er et eksempel på en slik skade. Blindhet som oppstår i forbindelse med hjerneslag affiserer vanligvis bare én del av synsfeltet – halvdelen eller kvartdelen. Dette er også en form for synstap som ofte overses, med mindre pasienten testes spesifikt.
Det er utviklet en rekke hjelpemidler for blinde mennesker, fra talende utstyr (f.eks. vekter, klokker og mobiltelefoner) til avanserte datatekniske hjelpemidler med program for syntetisk tale, forstørret skjermtekst eller punktskrift. Punktskriften leses på ekstrautstyr som kalles leselist. De tradisjonelle lydbøkene på kassett leveres nå i Norge i form av Daisy-bøker på CD.
Det finnes en rekke hjelpemidler for synshemmede som kan bedre funksjonsevnen i dagliglivet, i arbeidslivet og i utdanning. Blant annet finnes det lesehjelpemidler, som luper, lupebriller og forstørrende-TV.

Nettsteder om Blindhet:

Blindhet – Wikipedia
Blindhet kan defineres fysiologisk som en tilstand uten evne til å fange synsintrykk. Den juridiske definisjon av tilstanden er dog mer kompleks.
no.wikipedia.org/wiki/Blindhet

Blindhet og døvhet
Noe lignende som er nevnt ovenfor angående blindhet, gjelder også det å regnes som døv. Faktisk så har de aller fleste som er blinde/døve.
usher.mindovermadness.org/blindhet.htm

Förhindra blindhet
För att förebygga blindhet kan Lions inte nog betona vikten av diabetes- och ögonundersökningar för tidig upptäckt. att hjälpa till att förebygga blindhet.

Annonser:

Legg igjen en kommentar