Borrelia

Borreliose er en infeksjonssykdom som oppstår etter et flåttbitt. Sykdommen har et meget broket sykdomsbilde som kan omfatte symptomer fra hud, hjerte, ledd og nervesystem. Tilstanden kalles også Lymes sykdom.
Borrelia, Borreliose, Lymeborreliose eller Lyme disease er noen av betegnelsene på den vanligste bakterielle sykdommen som smitter via flåttbitt. Skogflått-encefalitt eller TBE-virus er en annen mer alvorlig, men heldigvis mer sjelden, sykdom som overføres på samme måte.
Bakterien er godt påvirkelig av antibiotika, og jo tidligere den behandles jo bedre. Riktig antibiotikabehandling er vanligvis meget effektiv. Førstevalget er penicillin i 10 dager, noen foretrekker doxycyklin. Flåttbitt alene er ikke indikasjon for antibiotikabehandling, fordi det er bare et lite mindretall av flåttbit som fører til infeksjon. Behandling under de sene og kroniske stadier er langvarig, og effekten er mindre sikker enn i tidlig fasen.
Ofte merker man flåtten som det første tegn på at det kan være noe galt, men noen mennesker oppdager ikke at de har blitt bitt av en flått. Det er viktig å huske at selv om man har blitt bitt av en flått er det ikke sikkert man får borreliose. Det er likevel en god idé å snakke med sin allmennpraktiker om hva man skal være oppmerksom på. Ofte blir det litt rødt omkring bittstedet som ved andre hudskader, men dette er ufarlig og kan evt. behandles med sårsalve.
Hva kan man gjøre for å unngå borreliose?

* Unngå at gresset i hagen blir for høyt, spesielt hvis du bor på landet.
* Går du i områder med høyt gress og buskas er det en god idé å stappe buksene ned i strømpene.
* Sjekk katter og hunder hver dag, og fjern eventuell flått. Et loppehalsbånd yter en viss beskyttelse mot at husdyrene får flått.
* Sjekk deg selv og barna hver dag, og fjern eventuell flått.
* Vær oppmerksom på symptomene og henvend deg til din allmennpraktiserende lege ved den minste tvil.

 

Borreliose

Borreliose skyldes bakterien Borrelia Burgdorferi, som overføres til mennesker ved bit av flått. Det kan oppstå symptomer fra mange forskjellige organer – og lang tid etter, at man er smittet. Borreliose kan være en alvorlig sykdom, men kan helbredes ved behandling med penicillin og andre antibiotika.

Hyppighet
Borreliose er en relativ vanlig sykdom i Danmark. Antagelig smittes et par tusentall hver år. I langt de fleste tilfellene sitter infeksjonen i huden. Den alvorlige Borrelia hjernehinnebetennelse forekommer hos mindre enn 100 personer om året. Sykdommen er mer vanlig i månedene mai-september, hvor risikoen for kontakt mellom mennesker og flåtter er størst.

Årsak
Bakterien Borrelia Burgdorferi finnes bl.a. hos hjorter og mus, og overføres av flåtter (Ixodes ricinus) – mellom dyr og fra dyr til mennesker. Det er likevel bare en mindre del av flåttene, som bærer Borrelia.

Flåtten har en komplisert livssyklus. Det tar 2 år for en flått å modnes, så den kan formere seg. En stor del av denne syklusen skjer på hjorter. Mennesker kommer hyppigt i kontakt med unge flåtter (nymfer), som er aktive i den perioden hvor mennesker ferdes i skogbunnen og lav vegetasjon. De unge flåttene kravler opp på dyr eller mennesker, biter seg fast og begynner å suge blod. Hvis flåtten har Borrelia-bakterien, kan den overføre smitten.

I de fleste tilfellene tar det lang tid, før smitten overføres, typisk mer enn 24 timer. Smitten holder seg i starten omkring bitestedet, men i løpet av de følgende ukene og måneder kan skje en spredning til bl.a. hjerte, ledd og nervesystem, hvor bakterien forårsaker betennelse og sykdom.

Symptomer
Man opplever ofte irritasjon og rødme omkring den stedet hvor flåtten har bitt. Det er en reaksjon på bittet, og ikke et tegn på smitte med Borrelia. Husk at bare et fåtall av bitt fra flåtter betyr smitte.
De første symptomene viser seg mellom få dager og ca. 3 uker etter smitten vet:

* Det røde området, hvor flåtten bet, vokser gradvis i størrelse. Flekken kan etter noen dager bli blek i midten. Det røde området kan bli strret, ofte større enn en voksen håndflate. Utslettet kalles Erythema migran. Det avtar langsomt og etterlater ikke arr eller andre tegn på sykdom. Rødmen forsvinner også, enda man ikke er blitt behandlet med antibiotika.
* Utslett andre steder på kroppen.
* Noen ganger lett hodepine, tretthet og led- og muskelsmerter.

Fra uker til måneder etter smitten kan sykdommens annen fase vise seg. Symptomer kan komme, enda man ikke har hatt utslett. Sykdommens annen fase er sjelden, hvis man har fått antibiotika for utslettet. Symptomene omfatter:

* Lammelse av den store ansiktsnerven (Nervus facialis) med henge munnvik, besvær med å smile og besvær med å spisse munn til følge.
* Hjernehinnebetennelse og annen form for betennelse i nervesystemet. Viser seg typisk ved hodepine, kraftige nakkesmerter og smerter strålende langs ryggsøylen eller fra ryggen ut i armer eller bein.
* Hjertebetennelser, som kan vise seg ved feber og tretthet, men som også kan vise seg ved svimmelhet, fordi hjertet slår så langsomt (pulsen er lav) at det kommer for litt blod til hjernen.
* Hjertebetennelse er en sjelden følgetilstand til Borreliose i Danmark.

Fra måneder til år etter smitten kan sykdommens tredje fase sees:

* Betennelse med hevelse, rødme og varme omkring ett av kroppens store led. Ofte treffes kneleddet. Hevelsen varer noen uker eller måneder, og svinner så igjen. Etter en periode uten symptomer, kommer hevelsen typisk igjen. Det trenger ikke å være det samme leddet, som treffes hver gang. Leddhevelsen kan bli permanent.
* Hudsykdom (acrodermatitis atrophican), hvor huden på steder blir tynn og sart.
* Konstant tretthet, hukommelsesbesvær og konsentrasjonsbesvær (mer sjelden)

Hva kan man selv gjøre?
Det er særlig risiko for flåttbiter, når man ferdes i skogområder med tett vegetasjon og kratt:

* Bruk støvel, lange bukser og gensere med lange ermer.
* Se etter om du har fått flåtter på tøyet og fjern dem.
* Fjern flåtter på huden så rask som mulig.
* Søk lege, hvis du får hudsutslett, lammelse av ansiktsnerven, hodepine, kraftige ryggssmerter eller hevet ledd.

Undersøkelse
I det tidlige stadiet (Erythema migran) kan legen ved en vanlig undersøkelse se om man er blitt smittet. Sent kan legen ut fra en blodprøve vurdere om man har Borreliose. Ved mistanke om Borrelia i nervesystemet, vil legen henvise til en sykehussavdeling, hvor man vil foreta en undersøkelse av ryggmargsvesken. Det er vanligvis ikke smertefullt.

Den blodprøve legen bruker, kalles Borrelia antistoff analyse. Den viser om kroppen har reagert mot Borrelia-bakterien. Det finnes to typer av antistoffer, IgM og IgG. IgM antistoffer kommer uker etter smitten. IgG antistoffene senest uker til måneder etter smitten. Dessverre gir blodprøvene ikke sikre bevis. Særlig analyse for IgM antistoffer er usikker. Mellom 3-5 % av friske voksen viser et positivt testresultat, enda de ikke har Borreliose. De er falsk positive. Man skal derfor alltid tolke resultatene av en prøve forsiktig – og sammenholde dem med symptomene.

Forløp
Sykdommens symptomer er ofte milde, selv uten behandling. Omkring 10 % vil utvikle Borreliose i nervesystemet eller i leddene, hvis de ikke behandles for Erythema migran eller er blitt smittet uten å få utslett. Med korrekt behandling kan sykdommen helbredes.

Behandling
Man skal ikke behandles, fordi man er blitt bitt av en flått. Erythema migran behandles med penicillin i tablettform. De senere stadiene av Borreliose behandles med penicillin eller ceftriaxon, som gitt i en blodåre i 3-4 uker, eller med doxycyclin, som gis som tabletter. Det finnes ingen vaksine mot den formen for Borreliose som finnes i Europa.

Nettsteder om Borrelia:

Borrelia – Wikipedia
Borrelia er en fellesbetegnelse på mer enn 300 forskjellige bakterier som kan forårsake sykdommen borreliose eller lyme sykdom (også kalt flåttbårne.
no.wikipedia.org/wiki/Borrelia

Informasjon om borrelia
Friends International selvhjelpsgruppe, Norsk forum for mennesker med kroniske smerter, oppdatert informasjon, forskning og diskusjon om Fibromyalgi, FM..
www.mosken.com/borrelia.html

Bowen-IF test for Borrelia burgdorferi
Immun-fluorescens teknikken (andre betegnelser er IFT= IF-test, IFA = IF Assay) for borrelia er slet ikke nogen ny teknik, hverken i direkte (1,2,3) eller..
kroun.ulmarweb.dk/Bowen-IF.htm

Farlige dyr
Mellom 20% og 40% av de norske flåttene kan overføre sykdomsbakterier som kan fremkalle sykdommen borrelia. 10% av flottene som overfører borrelia overfører..
naturtips.no/farlige.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar