Botulisme

Hva er botulisme.
Botulisme (Latin: botulus – pølse) er en alvorlig lidelse forårsaket av en nervegift laget av bakterien Clostridium botulinum. Det finnes tre former for botulisme: mat-, sår- og spebarn-botulisme.
Bakterien Clostridium botulinum kan produsere et toksin, dvs. et giftstoff, dersom den får formere seg i et miljø helt uten tilførsel av oksygen (surstoff). Det er dette toksinet som er årsaken til botulisme. Bakterien er vanlig, den finnes i jord, og er i seg selv helt ufarlig. Sykdommen forekommer i tre former.
Botulisme kalles ofte for «pølseforgiftning» på norsk. Botulintoksinet hører til de sterkeste gifter som er kjent. Det har vært beregnet at 1 mg av et renset toksin kan drepe 1500 tonn marsvin, dvs. ca. 3 millioner dyr. 1 µg blir sett på som dødelig dose for et menneske. Fordi bakterien er sporedannende kan den overleve i mat som har vært utsatt for høy temperatur.
De vanligste kildene ved botulisme-forgiftning
Hyppigste kilde er rakfisk, eller hermetisk, røkt eller vakuumpakket mat. I tillegg til rakfisk forekommer giften oftest i hjemme-hermetiserte grønnsaker og røkt kjøtt. Bruk av urene sprøyter blant narkomane kan også være en årsak. Hos spedbarn er honning vanligste smittekilde.
De fleste botulisme-forgiftninger har et helt ufarlig forløp. Alvorlige forgiftninger kan føre til død, men blir forgiftningen oppdaget og behandlet i tide blir man frisk. Det finnes ingen vaksine mot giftstoffet, og man blir ikke immun dersom man har hatt sykdommen.

Nettsteder om Botulisme:

Botulisme
Nevroparalytisk sykdom som forårsakes av toksiner produsert av bakterien Clostridium botulinum som er en sporedannende anaerob stavbakterie.
www.fhi.no/artikler/?id=55556

Botulisme – Pasienthåndboka
Det er dette toksinet som er årsaken til botulisme. Bakterien er vanlig, den finnes i jord, og er i seg selv helt ufarlig. Sykdommen forekommer i tre former..
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=1738

NettDoktor.no – Fakta om biologiske våpen
Botulisme er en alvorlig infeksjon som forårsakes av bakterien Clostridium. Botulisme kan for eksempel brukes for å forgifte matvarer og drikkevann.
www.nettdoktor.no/fakta/oversikt/bioterror.php

– Kunne dødd av giftig rakefisk
Symptomer på botulisme er brekninger og diaré, senere lammelser.De fire ble kraftig matforgiftet, og utsatt for livsfarlig botulisme.
www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=203279

Annonser:

Legg igjen en kommentar