Bruselose

Hvordan behandles brucellose?
Målet med behandlingen er å bli kvitt infeksjonen ved bruk av antibiotika. Som regel er det nødvendig å gi pasienten en kombinasjon av to eller tre forskjellige antibiotika.
Bruselose er en sykdom som fører til at husdyr kaster fosteret (aborterer), og som også kan smitte over til mennesker. Den var sterkt utbredd blant storfe i mellomkrigstiden, men er blitt utryddet gjennom massiv utslakting ved hjelp av offentlig støtte.
Brucellose er en zoonose, dvs. en sykdom hos dyr som kan smitte over på mennesker. Sykdommen finnes hos storfe, sau, gris og geit. Brucellose kalles også maltafeber eller undulansfeber.
Hva forårsaker brucellose?
Sykdommen forårsakes av flere bakterier av arten Brucella. Bakterien smitter ved direkte eller indirekte kontakt med kveg, geit, sau eller svin, eller melkeprodukter.

Nettsteder om Bruselose:

 

NRK.no – utskriftsvennlig
Heilt frå dei første dyrlegane kom til fylket i 1855, var. Bruselose. Bruselose – ein sjukdom fører til at husdyr kastar fosteret, og også kan smitte.

Bruselose
Bruselose er en sykdom som fører til at husdyr kaster fosteret (aborterer), og som også kan smitte over til mennesker. Artikkelen er utgitt under GNU Free.

Kategori:Dyresykdommer – Wikipedia
Det er 19 artikler i denne oversikten. B. Bruselose. C. Coprophagia (hund) E. Epilepsi (hund). Denne siden ble sist endret 00:32, 11. jan 2007.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar