Brysthinnekreft

Brysthinnen (pleura/mesotelium) dekker innsiden av lungene og danner brysthinnesekken. Brysthinnesekken består av to glatte lag (slimhinner) med spesialceller som produserer væske. Denne væsken letter lungenes bevegelighet og normalfunksjon.
Brysthinnekreft er en sjelden sykdom, og kreftformen er nært knyttet til arbeid med asbest.
Brysthinnen dekker lungene og danner brysthinnesekken. Brysthinnesekken består av to glatte slimhinner med spesialceller som produserer væske. Denne væsken letter lungenes bevegelighet og normalfunksjon.
Brysthinnekreft gir ofte diffuse symptomer som kortpustethet, vage brystsmerter, heshet, dårlig appetitt, vekttap og slapphet.
Det er per i dag ingen standardbehandling for pasienter med brysthinnekreft.
Kirurgi brukes sjelden ved brysthinnekreft, og bare hvis sykdommen er svært begrenset. Noen ganger kan mindre inngrep gjøre tilstanden lettere, som f.eks. pleuratapping (tappe væske fra brysthinnesekken).
I Norge var det 74 mennesker som fikk brysthinnekreft i 2005. Av disse var det 67 menn og 7 kvinner. (Kreftregisteret). Brysthinnekreft kan være forbundet med langvarig arbeid med asbest. I slike saker kan det fremmes krav om yrkesskadetrygd og -erstatning gjennom trygdekontoret.

Nettsteder om Brysthinnekreft:

Brysthinnekreft. Kreftforeningen
Behandling av brysthinnekreft. Det er per i dag ingen standardbehandling for pasienter med brysthinnekreft. National Cancer Institute (USA) Brysthinnekreft.

Spørretime (1997-1998). å ha fått den alvorlige yrkessykdommen brysthinnekreft, har mottatt ytelsen. av dei som hadde brysthinnekreft, hadde kravd dei yrkesskadefordelane frå.

Den Norske Kreftforening – Brystkreft
Brysthinnekreft. Brystkreft. Bukspyttkjertelkreft. Gynekologisk kreft. Hjernesvulster. Hvert år får over 2000 kvinner her i landet denne diagnosen.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar