Cerebral parese – CP

I Norge vil 2 av 1000 barn som fødes ha eller få CP. Dette innebærer at vi får ca 100 nye tilfeller hvert år. Fødselsforløp kan noen ganger være så dramatiske at hjerneceller ødelegges, og det i en slik grad at barnet blir rammet av cerebral parese. I minst halvparten av cerebral parese-tilfellene, skyldes sykdommen utviklingsforstyrrelser eller infeksjoner som har oppstått i mors liv. Omlag 10 prosent av alle premature barn får cerebral parese. Barn som får infeksjoner etter fødselen, er også spesielt utsatte. I mange tilfeller er det umulig å påvise noen klar årsak til funksjonsforstyrrelsen.
Hva forårsaker cerebral parese?
Alle former for skadelig påvirkning under den fasen hvor hjernen utvikler seg, kan forårsake CP. Skaden kan derfor oppstå enten under svangerskapet, under fødselen eller i løpet av de første leveårene.
Selv om cerebral parese er noe alle foreldre frykter, skal man huske på to ting. For det første: Hjerneskader som spedbarn pådrar seg kan gå tilbake igjen, mens de samme skadene hos voksne ville vært permanente og svært omfattende. Barn med cerebral parese viser seg ofte å ha langt bedre utsikter enn det man tør håpe på når diagnosen stilles. Funksjonsforstyrrelsen behøver heller ikke innebære at barnets mentale kapasitet rammes.
De fleste barn med cerebral parese går i vanlig skole; det er bare de færreste som trenger spesialtilpasset undervisning, eller som ikke drar nytte av skolegang overhodet.
Hvis legen mistenker CP, vil barnet bli sendt til et sykehus for ytterligere undersøkelser. Det vil da være snakk om spesialrøntgen (CT eller MR) av hodet, undersøkelser for å avdekke unormal hjerneaktivitet, undersøkelser av stoffskiftet og undersøkelser av syn og hørsel.

Nettsteder om Cerebral parese – CP:

 

Cerebral parese – Wikipedia
Cerebral parese, ofte forkortet CP er en samlebetegnelse på en rekke. prematuritet, omtrent halvparten av barn med cerebral parese er født før termin.

Cerebral Parese-foreningen
CP-foreningens nettsted har fått ny adresse. Den nye adressen er www.cp.no … Cerebral Parese-foreningen • Bergsalléen 21 • 0854 Oslo.
www.cp-foreningen.no/

Cerebral parese hos barn
Det kan derfor være formålstjenlig å gi en kort fremstilling av hjernens styring av motorikk, cerebral parese, psykologfaglige utfordringer i utredning og.
home.online.no/~eraagaar/Cerebralparesehosbarn.htm

Cerebral parese – Pasienthåndboka
En skade eller unormalitet i denne delen av hjernens utvikling kan gi tilstanden cerebral parese. Har en først fått en slik skade i hjernen vil selve skaden.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=2819

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar