CSWS

Continuous Spike Wave during Slow sleep er en tilstand hvor man har kontinuerlig spike-wave-aktivitet i EEG under dyp søvn (slow sleep). CSWS er koblet til flere sykdommer som Landau-Kleffners syndrom og CSWS-syndromet. I den senere tid er CSWS også koblet til andre kognitive forstyrrelser som ADHD, ASD og læringsvansker.
Alle barn med LKS har unormal epileptogen aktivitet (Normalt CSWS/les mer under Study on CSWS/ESES) i den ene eller begge temporal/parietal lappene, det området av hjernen som bl.a. er ansvarlig for språkfunksjonen. (Hos alle høyrehendte og de fleste venstrehendte ligger språksenteret på venstre side) Den epileptogene aktiviteten kan oppdages på EEG, spesielt når barnet sover. Et LKS barn kan ha normal EEG i våken tilstand. De typiske kurvene som tegner seg ved en EEG undersøkelse av LKS kalles Spike and Wave.
Det mangler gode studier av dette epileptiske syndromet, hvor det kliniske bildet er uklart. Den mest klassiske sykehistorien er et barn med fokal epilepsi som gradvis fungerer dårligere kognitivt (14). EEG gjennom natten viser generalisert «spike wave»-aktivitet i > 85 % av dyp søvn. EEG i våken tilstand kan vise fokal epileptiform aktivitet eller uregelmessig generalisert «spike wave»-aktivitet. Den kognitive dysfunksjonen varierer fra barn til barn, og bare de færreste har kliniske anfall.

Nettsteder om CSWS:

CSWS – Wikipedia
CSWS er koblet til flere sykdommer som Landau-Kleffners syndrom og CSWS-syndromet. I den senere tid er CSWS også koblet til andre kognitive forstyrrelser.
no.wikipedia.org/wiki/CSWS

 

Tidsskriftet – Epileptiske syndromer hos barn
CSWS-syndrom (continuous spike-wave in slow sleep). Det mangler gode studier av dette epileptiske syndromet, hvor det kliniske bildet er uklart.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visseksjon?vp_SEKS_ID=811918

Annonser:

Legg igjen en kommentar