Cushings syndrom hos mennesker

Cushing skyldes økt kortisol (glukokortikoideffekt), og kan oppstå av flere årsaker. Det vanligste er langvarig behandling med store doser hydrokortison eller syntetiske glukokortikoider. Svulst i hypofysen (fører til økt dannelse av kortisol i binyrebarkern) eller svulst i binyrene kan ogå være en årsak.
Cushings syndrom er en sykdom som skyldes forhøyet produksjon av et steroidhormon (glukokortikoid, kortisol) som normalt dannes i binyrene.
I noen tilfeller stilles diagnosen på grunnlag av typiske symptomer og funn ved legeundersøkelsen. Deretter vil det tas hormonprøver for å bekrefte diagnosen. Ved Cushings syndrom vil kortisolmengden i blod og urin være forhøyet. I tillegg vil det tas blodprøver av hypofysefunksjonen, og CT eller MR-undersøkelse av binyrer og hypofyse vil bli tatt for å lete etter forklaringen.
Cushings syndrom er en tilstand som skyldes et forhøyet nivå av kortisol i blodet. Symptomene til syndromet kan sees ut ifra kortisolets virkninger i kroppen:

* Økt glukosekonstentrasjon i blodet (på grunn av økt fett- og proteinfrigjøring)
* stresshormon gir økt adrenalineffekt
* Immunhemming – reduserer antall hvite blodlegemer
* Antiinflamatorisk ‐ reduserer betennelsesmediatorene
Uten behandling vil tilstanden forverres, og prognosen vil være dårlig med tidlig død. Hvilken effekt slik behandling vil ha avhenger av hva som forårsaket tilstanden. Skyldes den økte hormonproduksjonen en svulst og man klarer å fjerne denne, vil de fleste bli friske, men kan ha behov for hormontabletter.

Hvorfor får man Cushings syndrom?

* Den vanligste årsak til Cushings syndrom er langvarig bruk av store doser binyrebarkhormon (hevelsesdempende hormon).
* Ved visse livstruende tilstander (bl.a. sterile betennelsestilstander i tarmen) kan det være nødvendig for legene å bruke så store doser kortison at pasienten utvikler symptomer på Cushings syndrom. Når så tilstanden har roet seg blir behandlingen av pasienten avsluttet og symptomene forsvinner igjen.
* Alkoholikere kan få en tilstand som kalles pseudo-Cushing p.g.a. forhøyet cortisolnivå i blodet.

 

Nettsteder om Cushings syndrom hos mennesker:

 

Puste systemet hos mennesker – helsenett.no
Cushings syndrom.

Hundesykdommer
Cushings syndrom. Cushings syndrom (kortikal binyretumor). er vanligvis symptomfri hos mennesker, men milde influensalignende symptomer kan forekomme.

Cushings syndrom hos mennesker – Wikipedia
Cushings syndrom hos mennesker. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Cushings syndrom er en tilstand.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar