Cystisk fibrose

Har man mistanke om cystisk fibrose, kan diagnosen stilles ved en spesiell svettetest som utføres på spesiallaboratorium
Cystisk fibrose (Mucoviscidosis) er en arvelig sykdom.Et sykt gen resulterer i en defekt salttransport i visse celletyper i lungene og bukspyttkjertelen, og sykdommen viser seg spesielt ved symptomer nettopp fra luftveiene og fra bukspyttkjertelen
Cystisk fibrose er en arvelig sykdom med forstyrrelser i kjertelfunksjonen i flere organ, blant annet lunger, magetarmkanal og bukspyttkjertelen. Andre navn på tilstanden er cystisk pankreasfibrose og mucoviscidose.
Sykdommen vil som oftest tilta med årene, med økende symptomer fra lunger, luftveier, mage/tarm og bukspyttkjertel. Alle med cystisk fibrose som kommer i tenårene, vil oppleve plager fra lungene. Nesten alle menn med cystisk fibrose mangler en viktig komponent i forplantningsorganene, og vil følgelig ikke være i stand til å få barn.
Det er en forutsetning at man får et defekt gen fra både far og mor (Kalles derfor en autosomal recessiv sykdom). Både far og mor er derfor friske bærere av sykdommen – de er ikke selv syke, fordi de har ett sykt og ett friskt gen
Ved fødselen kan barnet virke normalt, men symptomer på sykdommen kan utvikles raskt etter fødselen. Cystisk fibrose er en arvelig sykdom som rammer ca 1 av 5.000 fødte i Norge. Én av 25 er bærere av genfeilen for denne sykdommen.
Cystisk fibrose er en dødelig sykdom, men prognosen er bedre i dag enn for noen år tilbake. Gjennomsnittlig levealder er i dag over 40 år, og den har vist stadig stigende tendens de senere årene. Vanlige komplikasjoner er bronkitt, lungebetennelse og hjertesykdom.

Nettsteder om Cystisk fibrose:

 

Cystisk fibrose
Eksempler på recessiv nedarvning er Føllings syge og Cystisk fibrose. Tidligere døde personer, som led af Cystisk fibrose, inden de blev 15-20 år, men.

Index
Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose. Ritter Classic 2007: Praktiske informationer til ryttere på TEAM CYSTISK FIBROSE.

Annonser:

Legg igjen en kommentar