Delirium

Delirium er vanligvis forårsaket av en akutt kroppslig sykdom. vanlige årsaker er lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hjerteinfarkt og bivirkninger av legemidler eller rusmidler, men alle akutte kroppslige sykdommer kan i prinsippet utløse tilstanden. Det er derfor svært viltig at pasienter med delirium blir raskt og grundig undersøkt, slik at den utløsende årsaken kan diagnostiseres og behandles.
Delirium tremens, eller delir, er en medisinsk betegnelse på en tilstand som kan oppstå hos alkoholikere som brått stopper å drikke. Typisk for disse personene er at de opplever akutte sinnsforstyrrelser, kraftige skjelvinger og angst.
Hos de aller fleste er delirium tremens en kortvarig og godartet tilstand. Hos over 80% går tilstanden over i løpet av tre døgn. Noen få kan ha symptomer lengre enn dette, og i helt sjeldne tilfeller kan symptomene vare i 4-5 uker.
Hva er symptomene på delirium tremens?
Vanligvis oppstår et delir etter en særlig langvarig og kraftig drikkeperiode. Eventuelt kan tilstanden oppstå inntil én uke etter at en slik periode har opphørt. Forløpet kan være som skissert nedenfor:
Typisk kommer deliret 6-8 timer etter opphør av drikking.

Delirium, av gresk lira, plogfure, spor, «av sporet». Kalles også ofte «akutt forvirring» eller «akutt konfusjon». Betegnelse på en medisinsk tilstand kjennetegnet av

* raskt innsettende kognitiv svikt,
* forstyrret bevissthet, og
* desorganisert tenkning.
* kroppslig uro, ufrivillige bevegelser og kramper (mest ved alkoholisk delir).

 

Nettsteder om Delirium:

Delirium – Wikipedia
Delirium tremens eller alkoholdelir er én undergruppe av delirium, men delirium kan utløses av en rekke andre forhold i tillegg til alkohol
no.wikipedia.org/wiki/Delirium

Tidsskriftet – Medikamentell behandling av delirium hos eldre
Delirium, eller akutt forvirring, ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1113235

Delirium hos eldre – Porta Medicus
Tilstanden er alvorlig og de som får delirium har dårlig prognose med henblikk på overlevelse og funksjon. For å forhindre varige hjerneskader må årsaken
www.portamedicus.no/ArticleDisplay.aspx?MenuId=4273&ContentId=6518

Forskning ved Geriatrisk avdeling
Medikamentell profylakse av delirium hos pasienter med hoftebrudd. Wyller, Torgeir Bruun Delirium (akutt forvirring) hos eldre pasienter med hoftebrudd.
www.med.uio.no/ulleval/geriatri/Forskning.xml

Annonser:

Legg igjen en kommentar