Depresjon

Uten behandling er sjansen for å bli helt frisk igjen ikke god. Depresjon fører ofte til en stadig forverring i tilstanden. En ubehandlet episode av en åpenbar depresjon varer 6-24 måneder. Totredjedeler av deprimerte mennesker kommer seg helt mellom episodene. Ca. 1/4 vil fortsette å lide av lavgradig depresjon. Mer enn halvparten av dem som har hatt en depressiv episode, vil få en ny en.
En depresjon er ofte en helt naturlig respons på omstendigheter i ens liv, og kan ha sitt utgangspunkt i alt fra skuffelser og relasjoner, til stress, alvorlig sykdom, tap av noen som står en nær, skilsmisse og økonomiske bekymringer. En depresjon som oppstår som en reaksjon på denne type utfordringer, og som objektivt lar seg ”forklare”, kalles en reaktiv depresjon.
Utover at deprimerte ser påfallende triste og mimikkløse ut, slutter de ofte å stelle seg, og mister dessuten matlysten. De klager ofte over forstoppelse og ulike plager som ikke uten videre lar seg påvise. Ved mistanke om depresjon vil legene ofte foreta en undersøkelse av alle basisfunksjoner og ta ulike blodprøver.
Tilstandene som oftest forveksles med depresjon, er hypothyreose (skjoldbruskkjertelen produserer for lite hormon), og en sjelden gang, hjernesykdom som hjernesvulst eller demens. Legen kan også oppdage at det er en underliggende årsak til depresjonen, eksempelvis alkoholisme, som må behandles spesifikt.
Om du mistenker at du har depresjon, bør du kontakte lege. Visse medisiner, medisinske tilstander og infeksjoner kan forårsake de samme symptomene som en depresjon.
Definisjon av depresjon. Tilstanden skal ha vart i minst 2 uker og den skal ikke være et direkte resultat av kroppslig sykdom eller rusmisbruk. Du skal ha minst to hovedsymptomer:

* Depressivt stemningsleie
* Interesse- og gledesløshet
* Energitap eller økt trettbarhet

Andre symptomer kan være:

* Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet
* Redusert selvfølelse og selvtillit
* Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
* Triste og pessimistiske tanker om fremtiden
* Planer om, eller utføring av, selvskade eller selvmord
* Søvnforstyrrelse
* Redusert eller endret appetitt

Nettsteder om Depresjon:

Nettpsykiateren
Depresjon er en lidelse som rammer mange. Det er mange symptomer på lidelsen som ikke assosieres med depresjon.

Depresjon – Lommelegen.no
Et eksempel er at mangel på serotonin fører til symptomer på depresjon. Slapphet, tretthet og manglende initiativ er vanlige symptomer ved depresjon.

Depresjon
Depresjon er langt hyppigere enn folk flest tror. Depresjon rammer folk. er opptatt av at symptomene på depresjon blir kjent av folk flest slik.

Er du kraftig eller mildt deprimert og lurer på sammenhengen mellom akupunktur og depresjon. i følge forskning og studier er akupunktur effektivt når det gjelder å stoppe depresjon.Men viste du ta det finnes en måte å kurere depresjonen på uten nåler? Mere om det senere.

Det viser seg at den mest effektive måten å behandle depresjon på er medisinsk. Tross alt så virker det.Det er blitt brukt medisiner både for depresjoner og angst med stort hell i begge tilfeller. Uansett, mange foretrekker å bruke naturpreparater når det er mulig på grunn av bivirkninger fra medisiner og også fordi medisinene fører giftstoffer inn i kroppen.

Så hva er det med akupunktur og depresjon ? Den gode nyheten er at det finnes en viss vitenskapelig forskning som viser at akupunktur kan være effektivt ved depresjon. Men husk at den medisinske forskningen ikke beviser noe, den bare støtter påstander. Det er veldig vanskelig å konkludere helt sikkert.

Denne studien ble utført av USA`s nasjonale helseinstitutt i 1998. Vi skal ikke gå inn på metoden som ble brukt her. Det kan man slå opp andre steder. men resultatene fra denne undersøkelsen om depresjon og akupunktur skal vi snakke om. I dette kontrolerte eksperimentet opplevde deltagerne en reduksjon på 43% på de depresive symptomene. Det var 21% mere enn kontrollgruppen. Det antyder at akupunkturen gjorde noe med depresjonen.

Teorien om akupunktur og depresjon er slik: Akupunkturen antyder ate det er energilinjer i kroppen some blir lkalt meridianer. Forskjellige sykdommer oppstår når disse meridianene blir blokkert. Akupunktøren forsøker å åpne disse blokkerte meridianene ved å føre inn nåler i meridianene. Når energien igjen flyter fritt vil symptomene på sykdommen avta. Slik fungerer det med akupunktur og depresjon.

hvis du ikke liker nåler, men er interesert i sdammen hengen mellom akupunktur og depresjon så finnes det en type akupress som har blitt gjennomført med stort hell. Ingen nåler her.Det fpregår på den måten at du banker på meridianene med fingrene dine. Det beste med dette er at du kan gjøre det selv. Du behver ikke å betale en profesjonell for å gjøre det selv om det er det beste å gjøre. Uansett så er det lovende tider i vente når det gjelder akupunktur og depresjon. Ved hjelp av kvalifisert personell kan du få symptomene under kontroll.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar