Diaré

Diaré er tynn, hyppig avføring i store mengder (over 200 g/døgn). Diaré kan oppstå plutselig, og er da ofte av kort varighet. De fleste opplever episoder med diaré. Oftest skyldes diaré virus eller bakterier. Diaré kan også være kronisk (mer enn 2-3 uker). Globalt dør 7 barn hvert minutt på grunn av diaré (dårlig drikkevann og ernæringstilstand).
Flytende avføring som skyldes at tarmen ikke klarer å absorbere nok væske.
Diaré er en vanlig komplikasjon til bruk av antibiotika. I de fleste tilfeller er dette en kortvarig og lite plagsom tilstand, men i noen tilfeller fører det til sykdom. Den mest kjente antibiotika-utløste diarésykdommen er Clostridium difficile sykdom.
Såvel godartede som ondartede svulster i tarmen fører til nedsatt funksjon og diaré. Selv om gastroenteritt er en langt hyppigere årsak til diaré enn tarmsvulster, bør man ha sistnevnte i bakhodet hvis en eldre person har diaré i mer enn et par uker sammenhengende.
Andre vanlige årsaker til diaré er bekymringer, dårlig absorberingsevne (f.eks. ved cøliaki) og en overaktiv skjoldbruskkjertel. Eldre plages ofte av vekselvis forstoppelse og diaré.

# Diaré går over av seg selv i løpet av en uke. Det er derfor sjelden grunnlag for å gi antibiotika, som dessuten kan gi bivirkninger (blant annet kronisk diaré)

# Stoppemidler kan anvendes, men ikke hvis det er blodig, pussholdig diaré, eller diaré med høy feber.

Normalt vil diaré gå over av seg selv etter noen få dager. Det er viktig at man drikker rikelig, dvs. 2-3 liter væske om dagen, fortrinnsvis vann eller usukret te. Man bør unngå melk og søte drikker, som kan bidra til å forverre diaréen.
I de fleste tilfeller er dette en tilstand som går over av seg selv uten at du blir særlig syk. Men i tilfelle din helsetilstand er svekket på forhånd, så er det økt risiko for at du blir syk. Riktig behandling vil vanligvis gjøre deg frisk, men i noen tilfeller blir tilstanden kronisk og fører til gjentatte episoder med diaré.

Diare er hyppige tynne avføringer med en samlet daglig vekt over 200 gram. Hos de fleste er det en uskadelig tilstand, som går over uten behandling. Det kan likevel noen ganger være et symptom på alvorlig sykdom.

Endret avføringsmønster, dvs. også bare lettere tendens til tynn avføring, som har vart mer enn en måned, bør føre til nersmer undersøkelse. Egentlig diare skal undersøkes nærere, når det har vart i mer enn 1 uke.

Hyppighet
Kortere episoder med diare, såkalt «akutt diare», er svært hyppige. de fleste menneskene opplever kortere perioder med løs avføring eller avføring tynn som vann. Bare ved konstant diare er det nødvendig å søke lege.

I utviklingssland er diare et altsavgjørende problem, og er årsak til flere millioner dødsfall årlig.

Årsak
I Danmark er den hyppigste årsaken til akutt diare forekomst av virus, bakterier eller avfallsstoffer fra bakterier i maten. Det kan også skyldes infeksjon fra andre smitta personer, og man skal derfor alltid huske å vaske hender etter toalettbesøk.

Sjelden kan det være andre årsaker til akutt og kronisk diare. Det kan bl.a. svinge seg om:

* irritabel tykktarm
* næringsmiddelsallergi
* kronisk tarmbetennelse
* melkesukker intoleranse
* malabsorpsjon
* antibiotikabehandling
* overforbruk av avføringsmiddel
* stoffskiftesykdommer
* kreftsykdommer
* inntakelse av for mye alkohol.

Symptomer
Symptomene viser seg ved tynne hyppige avføringer og evt. appetittløshet. Ved mageinfeksjon kan det være kolikkagtig magesmerter, som noen ganger kan være mer kraftige, og evt. kvalme og oppkast. Mageinfeksjon kan være ledsaget av feber.

Ved veskemangel kommer det symptomer så som

* mørk sparsom urin
* tørst
* sløvhet
* generell utilpasshet
* hodepine

Blod i avføringen kan være symptom på alvorlig infeksjon i tarmen, kronisk tarmbetennelse eller kreftsykdom i tarmen. Ved diare med puss (betennelse) kan det være tale om kronisk tarmbetennelse.

Faresignal
Som generell huskeregel bør man søke lege etter en uke med vannstynne hyppige avføringer, eller etter en måned med lettere avføringsendringer.

Ved blodig diare eller diare med pusser skal man straks søke lege. Ved symptomer på veskemangel skal man likeledes søke lege. Ved generelle symptomer, som kunne skyldes kreftsykdom (blekhet, tretthet, vekttap, m.m.), skal man likeledes søke lege.

Hva kan man selv gjøre?
Ved akutt diare er det avgjørende å drikke rikelig med veske (dvs. 3-4 liter daglig), og gjerne veske med innhold av sukker og salt. Ved forekomst av faresignal (se ovenfor) skal man søke lege.

Grundig håndvask etter hver toalettbesøk samt før matlagning og spising er avgjørende. Det gjelder både for barn og voksen.

Undersøkelse
Da langt de fleste tilfellene av akutt diare går over uten behandling, vil man bare foreta ytterligere undersøkelser ved som varer lenger diare, eller hvis det er alarmsymptomer. Hvis man mistenker infeksjon som årsak, kan man sende avføring til dyrking (dvs. undersøkelse for bakterier i avføringen).

Undersøkelse for kreftsykdom eller polypper i endetarm og tykktarm foretas med kikkertsundersøkelse (sigmoideoskopi) supplert med avføringsundersøkelse for blod.
Det kan også foretas som total kikkertundersøkelse av endetarm og tykktarm (kolosskopi).

Andre undersøkelser kan komme på tale, spesiellt ved kronisk diare, hvor f.eks. stoffskiftet kan undersøkes med en blodprøve.

Forløp
Forløpet av akutt diare er i langt de fleste tilfellene godartet, idet tilstanden forsvinner av seg selv uten behandling. Ved forekomst av faresignal kan det være risiko for utvikling av komplikasjoner eller risiko for en underliggende alvorlig sykdom, og man skal derfor søke lege.

Behandling
Husk å drikke rikelig veske (3-4 liter daglig). Det er bare ytterst sjelden nødvendig å behandle med antibiotika (f.eks. ved vanskelig infeksjon med tegn på samtidig blodforgiftning). Til erstatning av væske- og salttap ved akutte, vanskelige tilfeller av diare, kan det anvendes et kombinasjonspreparat mot veskemangel.

Til forebyggelse og behandling av diare i tilfelle, hvor det naturlige innholdet av bakterier i tarmen er endret (f.eks. reiser eller behandling med antibiotika), kan du anvende melkesyreproduserende bakterier.

Behandling med stoppende midler kan foretas ved f.eks. kortvarig diare i forbindelse med reiser el.lign. ved som varer lenger diare bør behandling med stoppende midler bare foretas i samråd med legen. Da de fleste tilfellene av akutt diare skyldes infeksjon eller avfallsstoffer fra bakterier, er det vesentlig å sørge for god håndhygiene og god matvarehygiene. Ved faresignal skal man søke lege.

Nettsteder om Diaré:

Kronisk diare
Det er vanlig å inndele kroniske diaréer i 4 kategorier etter etiologi. Noen årsaker innen hver kategori er vist i rammen.
hp.halsbrann.com/article/502295.aspx

Diare – løs avføring – helsenett.no
Motsatt kan du ha følelsen av diare, f.eks. med hyppige små avføringer, men der avføringen i virkeligheten har normalt både volum og konsistens.
www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&id=1586&Itemid=80

Akutt diaré hos barn – informasjon til foreldre – Legevakten.
Akutt diaré skyldes oftest virusinfeksjon. Ofte følger det med brekninger og noe feber. Slik omgangssyke gir seg som regel i løpet av 2-4 dager.
www.legevakten.oslo.kommune.no/gode_rad/fordoyelse/article54577-17170.html

Diaré – Babyverden
Diaré vil si at barnet har hyppige, løse og vandige avføringer. Barnet kan godt ha hyppig avføring uten at det er diaré. Vanligste årsak til diaré er en.
www.babyverden.no/templates/Article____4023.aspx

Diaré – Porta Medicus
Det er viktig når man skal vurdere grad av diaré å kjenne til pasientens normale avføringsmønster. Diaré kan oppfattes som både hyppige eller løse.
www.portamedicus.no/ArticleDisplay.aspx?MenuId=4263&ContentId=6104

DinBaby : Kostråd ved løs avføring – diaré
Rotmappe DinBaby – site Innhold Tema Kosthold Kostråd ved løs avføring – diaré.
www.dinbaby.com/dinbaby_site/innhold/tema/kosthold/kostr_d_ved_l_s_avf_ring_diare

Annonser:

Legg igjen en kommentar