Diffus axonal skade

Nye MR-teknikker er mer sensitive og viser at diffus aksonal skade forekommer hyppigere enn man tidligere har vært klar over.
Diffus axonal skade er en form for traumatisk hjerneskade, som kan oppstå som følge av et decelerasjonstraume mot hodet. Klinisk gir diffus axonal skade ofte opphav til en varig vegetativ tilstand, men er sjelden dødelig. Ved denne form for skade vil MR kunne avdekke skader i hvit hjernesubstans, eller i overgangen mellom hvit og grå hjernesubstans.
Hodetraumer av ulik alvorlighetsgrad kan forårsake diffus aksonal skade. Bruk av MR innen diagnostikken har ført til økt kunnskap om denne skadetypen og til at den har fått større oppmerksomhet.

Nettsteder om Diffus axonal skade:

 

Tidsskriftet – Diffus aksonal skade ved hodetraume
Hodetraumer av ulik alvorlighetsgrad kan forårsake diffus aksonal skade. Prevalence of MR evidence of diffuse axonal injury in patients with mild head.

Diffus aksonal skade ved hodetraume
mer sensitive og viser at diffus aksonal. skade forekommer hyppigere enn man. graphy of axonal injury as defined by amyloid pre.

Diffus axonal skade – Wikipedia
Diffus axonal skade er en form for traumatisk hjerneskade, som kan oppstå som. Klinisk gir diffus axonal skade ofte opphav til en varig vegetativ tilstand, men.

Vegetativ tilstand – Wikipedia
Vegetativ tilstand er en tilstand hos en pasient med. Diffus axonal skade. Denne medisinrelaterte artikkelen er dessverre kort eller mangelfull.

Annonser:

Legg igjen en kommentar