Disseminert intravaskulær koagulasjon

Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), synonymer: patologisk plasmaproteolyse, forbrukskoagulopati. DIC er en sykdomstilstand som kjennetegnes ved reduksjon i de komponenter som er blodets koagulasjon, fordi disse komponentene brukes opp i utbredt patologisk dannelse av blodpropper i kroppens blodårer. Sykdomstilstanden kan utløses av en rekke andre sykdommer.
Hva er disseminert intravaskulær koagulasjon?
DIC er en akutt tilstand hvor det dannes en rekke blodpropper rundt omkring i blodårene. Det skyldes at koagulasjonssystemet – som styrer blodets evne til å levre seg – plutselig aktiveres og danner blodpropper.
Hvordan diagnostiseres disseminert intravaskulær koagulasjon?
Sykehistorien preges for det meste av den tilgrunnliggende årsaken til den akutte tilstanden. Det påvises hud- og slimhinneblødninger. Personer med disseminert intravaskulær koagulasjon er som oftest mentalt påvirket og virker sløve. Ofte er venøse blodkar betente. Dette kan ses som røde striper på huden. Pasienter ved DIC er akutt kritisk syke og medtatte.
ilstanden er som regel dramatisk og livstruende.
Det viktigste er å behandle grunnsykdommen. Hvis denne raskt kan bringes under kontroll, er annen behandling unødvendig (evakuering av uterus ved obstetriske komplikasjoner, antibakterielle midler ved sepsis, endokrin terapi ved cancer prostatae). Korreksjon av patofysiologi som kan initiere eller vedlikeholde DIC (hypovolemi, sjokk, hypoksi, acidose).
Klinikken avgjør om det er indikasjon for spesifikk behandling (heparin, aktivert protein C, antitrombinkonsentrat, tilførsel av koagulasjonsfaktorer eller blodplater, fibrinolysehemmere). Pasienter uten kliniske symptomer på DIC skal ikke ha spesifikk behandling selv om hemostaseprøver viser DIC.

Nettsteder om Disseminert intravaskulær koagulasjon:

Disseminert intravaskulær koagulasjon – Wikipedia
Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), synonymer: patologisk plasmaproteolyse, forbrukskoagulopati. DIC er en sykdomstilstand som kjennetegnes ved..
no.wikipedia.org/wiki/Disseminert_intravaskulær_koagulasjon

Medisinsk Serviceavdelinger Ahus – FIBRINOGEN
Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Disseminert intravaskulær koagulasjon (økt forbruk av fibrinogen). Vurdering …
www.msa.ahus.no/…/proxy.asp?iDisplayType=2&iCategoryId=
362&iInfoId=580&mids=198a191a259

Disseminert intravaskulær koagulasjon – Pasienthåndboka
Personer med disseminert intravaskulær koagulasjon er som oftest mentalt påvirket og virker sløve. Ofte er venøse blodkar betente.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=1062

Periodontitt og systemiske lidelser
Aktivering av koagulasjon og trombosedannelse karakteriserer den patologiske responsen mot infeksiøse agens ved human disseminert intravaskulær koagulasjon.
www.tannlegetidende.no/dntt/tid_utg/nr01_08/05_0108.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar