Droppfot

Droppfot er betegnelse på manglende evne til å bøye ankel og tær oppad dorsalfleksjon. Sykdomstilstander som kan medføre dette kan være av nevrologisk muskulær eller anatomisk, ofte med betydelig overlapning mellom de forskjellige tilstandene.
Droppfot kan ha flere forskjellige årsaker. Den vanligste årsaken er en mekanisk påvirkning av peroneus-nerven der denne slynger seg rundt utsiden av kneet på sin vei ned mot fremre leggmuskulatur.
Droppfot kjennetegnes ved en klappende gange, når personen går vil foten som er rammet klappe mot underlaget. Personen vil kompensere for dette ved å løfte låret ekstra høyt når han går, som om man går opp en trapp. Personer med droppfot vil kunne ha problemer med å gå på hælene, bøye oppad i ankelen og gå med et normal hæl-tå mønser.
MS kan gi en lang rekke symptomer, og en helt sjelden gang kan det vel hende at også droppfot kan være et symptom ved MS.
Droppfot er betegnelse på manglende evne til å bøye ankel og tær oppad dorsalfleksjon). Sykdomstilstander som kan medføre dette kan være av nevrologisk muskulær eller anatomisk, ofte med betydelig overlapning mellom de forskjellige tilstandene.

Nettsteder om Droppfot:

 

Droppfot – Lommelegen.no
Droppfot kan ha flere forskjellige årsaker. påvirkning av peroneus med derpåfølgende droppfot pleier ofte å oppstå etter et.

For vanskelige tilfeller av droppfot
Droppfot etter nevrologiske skader som stroke, MS, post polio. • Droppfot i forbindelse med myelomeningocele, cerebral parese.

Neuro Muskulär Elektrisk Stimulering (NMES) som behandlingsmetod hos.
Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Cirka 30 000 personer insjuknar årligen i Sverige. Många av dessa personer får även droppfot.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar