Dysenteri

Dysenteri er en akutt diarésykdom som kan forårsakes av bakterier eller amøber (Infeksjon i tykktarmen med en protozo som kalles Entamoeba histolytica refereres ofte til som Amøbe-dysenteri. Dysenteri spres via forurenset vann og mat, og fra menneske til menneske.
Dysenteri er en tarminfeksjon som blir forårsaket av såkalte shigellabakterier eller av amøber. Symptomene er kolikksmerter og diaré med slim og blod. Behandles i dag med antibiotika.
Symptomene er feber, blodig avføring, diaré og magesmerter. Dødeligheten er ofte høy. Det går ikke an å vaksinere mot dysenteri, men antibiotika kurerer sykdommen. Men mange steder har organismene som forårsaker dysenteri, blitt resistente mot antibiotika.

Nettsteder om Dysenteri:

Dysenteri – Wikipedia
Dysenteri er en akutt diarésykdom som kan forårsakes av bakterier eller amøber. Dysenteri spres via forurenset vann og mat, og fra menneske til menneske.
no.wikipedia.org/wiki/Dysenteri

Dysenteri – Kildenett
Dysenteri er en tarminfeksjon som blir forårsaket av såkalte shigellabakterier eller av amøber. Symptomene er kolikksmerter og diaré med slim og blod.
ny.kildenett.no/ordbok/Dysenteri

NettDoktor.no – ordbok – Ord på D
Dysenteri betegner en tilstand av tarminfeksjoner (særlig i tykktarmen), feber og alvorlig, blodig diaré som kan skyldes en amøbeinfeksjon (amøbedysenteri).
www.nettdoktor.no/medisinsk_ordbok/d.php

Annonser:

Legg igjen en kommentar