Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Dyssosial personlighetsforstyrrelse betegner avvikende adferd – personlighetsforstyrrelse – diagnostisert i det internasjonale diagnosesystemet ICD-10. Det er viktig å skille mellom adferd og sykdom. Dyssosial personlighetsforstyrrelse er en adferdslidelse.
For å oppfylle kriteriene for en dyssosial personlighetsforstyrrelse skal man i tillegg til de generelle kriterier for personlighetsfortstyrrelse ha
minst tre av følgende personlighetstrekk over lang tid:

* Utvise grov/kald/hard likegyldighet overfor andres følelser, manglende empati.
* Uansvarlighet og manglende ansvarsfølelse og respekt for sosiale normer, regler og/eller forpliktelser.
* Mangle evner til å opprettholde/forbli i forbindelser med andre mennesker, men uten vansker med å etablere nye forhold.
* Har lav frustrasjonstoleranse og/eller en lav aggresjonsterskel inkl. vold.
* Manglende evne til å føle skyld eller til å lære av erfaringer eller straff.
* Har tendens til å komme med bortforklaringer og til å være projiserende, dvs. til å gi andre skylden for sine egne negative sider. Bebreider andre.

Atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom, F91, kan vedvare i voksen alder som dyssosial personlighetsforstyrrelse. I aldersgruppen 16 – 18 år vil det derfor være et skjønnsspørsmål om en velger det ene eller det andre. De to diagnosene utelukker hverandre gjensidig.
Lidelsestrykket ved dyssosial personlighetsforstyrrelse er ofte sterkere i omgivelsene enn hos personen selv. Anamnese og komparentopplysninger gir derfor viktig informasjon, i tillegg til egen observasjon og vurdering.
Psykopati er ikke en egen undergruppe, men omfattes av flere, først og fremst Dyssosial Personlighetsforstyrrelse og Emosjonell Ustabil Personlighetsforstyrrelse.

 

Nettsteder om Dyssosial personlighetsforstyrrelse:

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. ungdom, F91, kan vedvare i voksen alder som dyssosial personlighetsforstyrrelse. Lidelsestrykket ved dyssosial personlighetsforstyrrelse er ofte sterkere.

Hva er en psykopat? – Illustrert Vitenskap
Hva er en psykopat? Vi bruker ofte ordet som skjellsord, men hva er egentlig. I europeisk psykiatri heter diagnosen ‘dyssosial personlighetsforstyrrelse’.

» Sakset » ; Diagnose eller populær ? antisosial personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse. om utbredelse av antisosial personlighetsforstyrrelse som har vært gjennomført.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar