E – coli – saken

er en betegnelse på utbruddet av bakterien E. coli O103 i Norge i 2006. Til sammen 18 personer, hvorav 16 barn, ble syke etter å ha spist infisert mat. Ett av barna døde. Smittekilden viste seg å være morrpølse fra ett av Gildes anlegg. Mattilsynet ble i ettertid kritisert for håndteringen av saken. Det gikk nær to måneder fra de første sykdomstilfellene var kjent til omsetningsforbudet for morrpølse ble iverksatt.
Gilde ble ilagt en bot på 2 millioner kroner for utsendelsen av E. coli-mistenkt pålegg.
Mattilsynet ba publikum om ikkje å ete Gilde Birkebeiner Fjellmorr, Gilde Birkebeiner Sognemorr og Gilde Haugpølse, Fjellbitt – snabb, Birkebeiner Sognemorr – snabb, Sognemorr – hel kveil, Birkebeiner Spekebrett og Fåresnabb som har lotnummer L 6121 eller lavere lotnummer.

Nettsteder om E-coli-saken:

E. coli-saken – Wikipedia
E. coli-saken er en betegnelse på utbruddet av bakterien E. coli O103 i Norge i 2006. Til sammen 18 personer, hvorav 16 barn, ble syke etter å ha spist
no.wikipedia.org/wiki/E._coli-saken

E.coli
Sluttrapport fra spekepølsegruppa i E.coli-saken. I forbindelse med E.coli-saken er det utarbeidet en rapport om spekepølsesporet.
www.fhi.no/ecoli

Forelegg til Gilde i E.coli-saken
Forelegg til Gilde i E.coli-saken. ØKOKRIM har ilagt Gilde Norsk Kjøtt BA et forelegg på 2 millioner kroner for brudd på matloven fordi Gilde sendte ut ca.
www.okokrim.no/aktuelt_arkiv/miljokrim/magasinet/2006-2-3/page7.html

Annonser:

Legg igjen en kommentar