Endokarditt

Endokarditt er en sykdom som skyldes en betennelse i hjerteklaffene, eller indre hjertehinne. Bakterier fra munn og tannkjøtt, samt sår og byller, er ofte årsaken til denne betennelsen.
Alle som har gjennomgått endokarditt eller har økt risiko for å få endokarditt, skal ha forebyggende behandling med antibiotika ved inngrep som kan forårsake at bakterier kommer over i blodet, og som dermed kan utløse ny endokarditt. Slik forebyggende antibiotikabehandling kalles endokardittprofylakse.
Personer med hjertefeil, har en høyere risiko for og få endokarditt. Ved stor fare for betennelse, ved inngrep hos tannlege, eller ved dype sår eller kutt, gis antibiotika forebyggende.
Har du fått beskjed om at du er i risiko for å få endokarditt, må du alltid varsle de som skal behandle deg om dette. Er du i tvil om du skal varsle, bør du tenke at det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite.

Nettsteder om Endokarditt:

 

Endokarditt – Wikipedia
Endokarditt er en sykdom som skyldes en betennelse i hjerteklaffene, eller indre. Personer med hjertefeil, har en høyere risiko for og få endokarditt.

SEPSIS OG ENDOKARDITT
ENDOKARDITT. kriterier forenelig med endokarditt og oppvekst. Ved endokarditt forårsaket av Gram-positive kokker anvendes laveste dosering.

Tidsskriftet – Endokarditt til besvær
Symptomene ved endokarditt varierer fra lette, som ved subakutt. og gir ikke grunnlag for diagnosen endokarditt ifølge Dukes kriterier (1).

Endokarditt profylakse – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom, livsstil og helse. i dette laget og i hjerteklaffene kalles endokarditt. Personer som tidligere har gjennomgått endokarditt.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar