Engelsk svettesyke

Engelsk svettesyke (latin sudor anglicus) var en svært smittsom sykdom som herjet epidemisk i England og i noen tilfeller på det europeiske kontinentet mellom 1485 og [[1551]. Den er ikke kjent verken før eller etter dette korte tidsrommet. Symptomene meldte seg dramatisk og plutselig, og sykdommen kunne føre til døden i løpet av få timer. Den har derfor ofte blitt regnet som en form for pest, uten at det er noen sikker relasjon til kjente pestformer. Årsaker, smittekilder og smitteformer er fortsatt ukjent.

Nettsteder om Engelsk svettesyke:

 

Engelsk svettesyke – Wikipedia
Engelsk svettesyke (latin sudor anglicus) var en svært smittsom sykdom som. til engelsk svettesyke, hyperhidrose, kalles også uformelt for svettesyke.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar