Fargeblindhet

Det er ikke få brukere på verdensveven som er fargeblinde. En av tolv menn har en eller annen form for fargeblindhet. Vi bør derfor ta hensyn til dette når vi utformer nettsted. I praksis er dette relativt enkelt ettersom det hovedsakelig dreier seg om valg av riktige farger og farge­kombinasjoner.

De fleste fargeblinde eller fargesvake har bare problemer med å skjelne visse fargenyanser og vil vanligvis ikke merke noe til svekket fargesyn før de tester seg. En fargeblind vil tvertimot ofte føle at han eller hun ser farger som alle andre.
Fargeblindhet er nedsatt fargesyn eller fargesans hos mennesker. Det har ingenting med blindhet å gjøre, men betyr at visse farger oppfattes annerledes. Betegnelsen fargeblindhet er derfor noe misvisende. Fargeblindhet er som regel medfødt og kan ikke helbredes.
Den japanske øyelegen Shinobu Ishihara utviklet allerede i 1917 sine velkjente bilder med fargede prikker for å teste fargeblindhet. Siden har det blitt utviklet flere fargesynstester, blant annet bilder av typen vist under. Kontrastene i disse testbildene er mye svakere enn i de tradisjonelle ishihara-testene. Tallene kan også være vanskelig å se på LCD-skjermer og skjermer med kraftig refleks.

Fargesvakhet (Anomal trikomasi/trikomatopsi)

* Protanomali – rødsvakhet, 1% av alle menn.
* Deuteranomali – grønnsvakhet, 5% av alle menn.

Fargeblindhet (Dikromasi/Dikromatopsi)

* Protanopi – rødblindhet, 1% av alle menn.
* Deuteranopi – grønnblindhet, 1% av alle menn.
* Tritanopi – blåblindhet, sjelden.

Den medisinske fagtermen for fargeblindhet er dyskromatopsi. Fargeblindhet arvelig, det kan ikke kureres og er konstant gjennom hele livet. I tillegg kan enkelte hjerneskader og sykdommer som rammer hjernen føre til fargeblindhet. Eldre mennesker kan også få et svekket fargesyn.
Det vi kaller fargeblindhet omfatter både svekket fargesyn, manglende evne til å se en av de tre primærfargene og total fargeblindhet (akromatopsi).

 

Nettsteder om Fargeblindhet:

 

Fargeblinde på verdensveven
Litt informasjon om fargeblindhet, eksempler på hvordan fargeblinde opplever farger og noen tips om webdesign for fargeblinde.

Fargeblindhet – Wikipedia
Om fargeblindhet med bildeksempler (på engelsk) Om fargesyn hos mennesker og aper. Fargeblindhet og malerkunst (nedlastbart pdf-dokument på engelsk).

Fargeblinde ser brunt bedre – Illustrert Vitenskap.ser brunt bedre. Til nå er fargeblindhet blitt oppfattet som et handikap, men. Britiske nevropsykologer har nemlig oppdaget at fargeblinde ikke ser farger.

Annonser:

Legg igjen en kommentar