Fibromyalgi – FM

Fibromyalgi (også kjent som «FM» og «fibro») er den mest utbredte årsak til kronisk smerter. Bare i USA er det antatt at 2 % av befolkningen, dvs 5,6 millioner mennesker, lider av denne sykdommen. Norges Fibromyalgi Forbund antar at det i Norge finnes mer enn 100.000 fibromyalgirammede. Forbundet ble stiftet i 1985 og har ca 6500 medlemmer.
Tilstanden betegnes som et smertesyndrom (syndrom = en samling med symptomer og tegn). Årsaken er ukjent. Fibromyalgi er en relativ ny diagnose innenfor medisinen. Den er kjennetegnet ved kroniske muskelsmerter i minst 3 av kroppens 4 kvadranter og med varighet i minst 3 måneder.
Tilstanden utvikler seg over tid. Lidelsen medfører ikke skader på organer og er således godartet, men er ofte kronisk og med et relativt konstant symptomnivå. Dine symptomer kan forsvinne med årene. Legenes usikkerhet i forhold til utredning og behandling kan bidra til å forsterke plagene, ved at smertens trusselverdi opprettholdes.
Enkelte leger og forskere mener at alle tilfeller av fibromyalgi har en årsak, som for eksempel whiplash, Arnold Chiari eller cervical stenosis, Lymes sykdom, mycoplasma eller luftveisinfeksjon, kronisk mono Epstein Barr virus, lupus eller revmatisk sykdom. Man vet foreløpig ikke noe sikkert om årsaken til fibromyalgi.
Det har nylig vært konstatert at fibromyalgi diagnosen faktisk kan utgjøre en risiko for pasienten fordi symptomer som dukker opp i ettertid ofte ikke tas alvorlig og bare tilskrives FM. I følge en rapport i tidsskriftet the British Medical Journal, februar 2002, dør FM pasienter pga kreft oftere enn andre pasienter fordi legene ikke tar symptomene og klagene deres seriøst. Kreftdiagnosen kan i slike tilfeller bli stilt for sent. Det er derfor hevdet at FM diagnosen kan bidra til at man slutter å utrede pasienten for tidlig og dermed ikke oppdager hva som reelt feiler vedkommende.
Diagnosen Fibromyalgi stilles etter bestemte kriterier og betingelser. Betingelsene er muskelsmerter fra minst 3 av kroppens 4 kvadranter og med varighet i minst 3 måneder, samt påvisning av smertefulle ømme punkter.

Nettsteder om Fibromyalgi:

 

SFF
Fibromyalgi drabbar personer i alla åldrar kvinnor, män samt även barn. den enda patientförening som satsar alla sina resurset på diagnosen fibromyalgi.

fibromyalgi-information : Fibromyalgi-information
Information och frågor om fibromyalgi. Message History. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. fibromyalgi-information-unsubscribe@yahoogroups.com. List owner:.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar