Flåttbårne sykdommer – Flått

Flått eller skogflått, også kalt skaubjørn/skaumann/hantikk/tege, er en liten edderkoppaktig midd. Den suger blod av fugl og pattedyr, inkludert mennesker, og den kan i den forbindelse overføre en del sykdommer.
Flått er vanlig langs kysten av Norge opp til Brønnøysund. Hyppigst forekommer den i Agderfylkene, og den er sjeldnere i innlandet. Flåtten kan imidlertid transporteres med fugler. Således kan den dukke opp langt utenfor kjerneområdene. Noen steder i innlandet kan det derfor holde seg bestander i noen år før de forsvinner igjen. Skogflått er vanlig over det meste av Europa.
Flått trenger et blodmåltid for hvert utviklingsstadium, først fra larve til nymfe, så fra nymfe til voksen, og videre trenger den voksne hunnen blod for å utvikle egg. Utviklingen fra egg til voksen tar ca. tre år. I Norge er det arten skogflått (Ixodes ricinus, skogbjørn, skaumann, hantikk) som kan overføre flåttbårne sykdommer til menneske.I Norge finnes flåtten Ixodes ricinus i kystområdene fra svenskegrensa til Trøndelag. Det har lenge vært kjent at denne flåtten kan overføre sykdom til dyr og mennesker.
Ved flåttbitt bør flåtten fjernes så raskt som mulig. Du kan f.eks. bruke en pinsett, eller du bruker neglene. Dra den rett ut eller vri den langsomt ut av huden. Om noe skulle bli sittende igjen, vil det komme ut av seg selv i løpet av noen dager. Etter at flåtten er fjernet, bør du følge med bittstedet de nærmeste ukene. Om det kommer et rødt utslett som brer seg ut fra bittstedet, bør du ta kontakt med lege.

Nettsteder om Flåttbårne sykdommer – Flått:

 

Flåttbårne sykdommer (hund) – Wikipedia
Flåttbårne sykdommer kalles også med et samlebegrep for zoonoser Behandling og profylakse av flåttbårne sykdommer. Fra Statens legemiddelverk

Veterinærinstituttet – Flåttbårne sykdommer
Flåttbårne sykdommer. En del zoonoser kan smitte via blodsugere som skogbjørn, skaumann, hantikk) som kan overføre flåttbårne sykdommer til menneske.

Flåttbårne sykdommer Lyche fra Universitetet i Bergen om sykdommer som kunne overføres til dyr og i Norge påvist at følgende sykdommer kan overføres til mennesker ved flåttbitt

Vaksiner mot flåttbårne sykdommer i Norge
Reiseklinikken, for dem som skal ut å reise eller kommer syke hjem. og profylakse av flåttbårne sykdommer, utgitt av Statens legemiddelkontroll.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar