Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en dyresykdom som skyldes et mutert virus hos dyr, og som i mange tilfeller fører til døden. I sin opprinnelige form har den først og fremst rammet høns og ender. Et par mutasjoner er zoonoser, som muliggjør smitteoverføring fra dyr til mennesker. I 2005 var det internasjonal redsel for at virusvarianten H5N1 kunne mutere videre på en slik måte at smitteoverføring fra menneske til menneske kunne finne sted.I
nfluensa slik vi kjenner det hos mennesker, er en infeksjonssykdom forårsaket av influensavirus – enten type A eller type B. Dette viruset har den egenskapen at det stadig forandres og kommer i nye varianter. Når vi gjennomgår influensa, blir vi immun mot det aktuelle viruset, men når viruset neste år kommer i en forandret utgave, blir det ikke gjenkjent av vårt immunapparat, og vi kan altså bli syke på ny. Derfor må vi vaksineres hvert år med ny vaksine.
Fugleinfluensa er en dyresykdom som skyldes et mutert virus hos dyr, og som i mange tilfeller fører til døden. I sin opprinnelige form har den først og fremst rammet høns og ender. Et par mutasjoner er zoonoser, som muliggjør smitteoverføring fra dyr til mennesker. I 2005 var det internasjonal redsel for at virusvarianten H5N1 kunne mutere videre på en slik måte at smitteoverføring fra menneske til menneske kunne finne sted.
Viruset finnes normalt hos ville vadefugler, hvor det ikke fører til sykdom. Ved kontakt med avføring eller sekreter fra ville fugler kan hønsebesetninger smittes. I slike besetninger spres viruset raskt og fører til alvorlig sykdom hos høns.
Ved stadige genmutasjoner oppstår det løpende nye varianter av influensaviruset. Disse blir inndelt i subtyper etter visse overflateegenskaper. Så langt (februar 2006) er det kjent 16 H-undertyper og ni N-undertyper. Fore eksempel har type A/H5N1 på sin overflate den 5. variant av hemagglutinin (H5) og den første 1. variant av neuraminidase (N1).
Vaksine er det meste effektive tiltak. Men forutsetning for vaksinevirkning er at vaksinen settes før du er smittet. Dersom det kommer et utbrudd av fugleinfluensa med evne til å smitte mellom mennesker, vil det bli et kappløp verden rundt for å få laget vaksiner fort nok og i tilstrekkelige mengder. Det tar vanligvis flere måneder å produsere en ny influensavaksine.
Bruk av Tamiflu eller Relenza medfører lette til moderate bivirkninger som er forbigåehos høns.
I Hongkong ble 18 personer syke av influensaen i 1997–1998, og seks av dem døde av sykdommen. Det ble fra Vietnam i januar–februar 2004 meldt om et tilfelle av smitte fra menneske til menneske, men ved noe granskning ble denne meldingen avkreftet som for usikker. I Asia, og særlig i Vietnam og Kina, har fugleinfluensan spredt seg epidemisk fra begynnelsen av 2004.
I mai 2006 etterforsket WHO muligheten for at fugleinfluensa hadde smittet fra menneske til menneske i en familie i Indonesia smittet av sykdommen. 6 av 7 familiemedlemmer omkom. To søsken ble 25. mai også meldt døde av det dødelige H5N1-viruset. 26. juni 2006 bekreftet WHO at smitte fra menneske til menneske har skjedd i denne familien.

Nettsteder om Fugleinfluensa:

 

Fugleinfluensa – Wikipedia
Informasjon om Beredskap og Beskyttelsestiltak Mot Pandemisk Fugleinfluensa. Informasjon om fugleinfluensa fra Norsk Ornitologisk Forening.

Fugleinfluensa : Nyhetene.blogspot.com
Viktig informasjon om katter og fugleinfluensa. Mulig ny fugleinfluensa-familiecluster i Garut, In. Tenåringer døde av fugleinfluensa i Indonesia og K.

Fugleinfluensa – Lommelegen.no
Selve fugleinfluensa-viruset eksisterer, men viruset man frykter – nemlig ett. influensavaksine hjelper ikke mot fugleinfluensa og du trenger derfor ikke.

Spanskesyken var mutert fugleinfluensa – Illustrert Vitenskap
Spanskesyken var mutert fugleinfluensa,I mange tiår har forskerne lurt på hvordan et uvanlig ondartet influensavirus i 1918 greide å infisere bortimot halvparten.

Annonser:

Legg igjen en kommentar