Galaktorré

Galaktorré, eksessiv eller upassende produksjon av brystmelk hos menn eller kvinner, ikke nødvendigvis knyttet til svangerskap. Galaktorré kan forekomme ensidig eller dobbeltsidig. Den vanligste årsaken er hyperprolaktinemi.
Det ble i 2006 mottatt én melding hos www.relis.no om galaktorré og melkespreng assosiert med kandesartan. Sammenhengen ble vurdert som sannsynlig. Pasienten var en kvinne i 40-årene. Hun startet behandling med kandesartan 8 mg daglig som migreneprofylakse og fikk da ømme bryst. Etter én uke ble dosen økt til 16 mg daglig, pasientens ømhet tiltok og hun fikk også galaktorré. Symptomene forsvant ved seponering og kom raskt tilbake ved reeksponering. Kvinnens prolaktinverdier og mammografitest var normale.

Nettsteder om Galaktorré:

Galaktorré – Wikipedia
Galaktorré, eksessiv eller upassende produksjon av brystmelk hos menn eller kvinner, ikke nødvendigvis knyttet til svangerskap. Galaktorré kan forekomme.
no.wikipedia.org/wiki/Galaktorré

jaha, melk? [Arkiv] – NybaktMamma – Møteplassen
Imidlertid er den vanligste årsaken til galaktorré (melkeproduksjon utenom amming) en svikt i hypofyse eller hypotalamus – ofte skyldes det en..
www.nybaktmamma.com/plassen/archive/index.php/t-295989.html

Norsk legemiddelhåndbok – L6.3.2.5 Quinagolid
Hyperprolaktemi med kliniske tegn til galaktorré, menstruasjonsforstyrrelser, infertilitet og nedsatt libido. Dosering og administrasjon..
www.legemiddelhandboka.no/xml/main.php?frid=Lk-06-nevrol-2711&b_start=1

snl.no
galaktorré. (av galakto- og -ré), melkeflod, det forhold at brystmelken renner ut spontant. Kilde: Store norske leksikon..
www.snl.no/search.html?mode=topic&topic=271&page=7

Galaktorre – Wikipedia
Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Galaktorr%C3%A9» Kategorier: Sykdommer i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid.

Annonser:

Legg igjen en kommentar