Ganglion

En ganglion er en cyste som ofte opptrer på eller rundt ledd og sener i hånden (av og til i foten). Størrelsen på cysten kan variere over tid, og de blir ofte mer inflammerte hvis de irriteres. Som regel opptrer de rundt håndleddet og på fingrene.
Årsaken til dannelse av ganglion er ikke sikkert kjent. Sannsynligvis er forklaringen at det har dannet seg en utposning med utspring fra leddkapselen i håndleddet eller fra seneskjeden som holder senene på plass rundt håndleddet. Det kan foreligge en medfødt disposisjon. En risikofaktor synes å være gjentatt ensidig belastning av håndleddet.
Ganglioner er normalt ikke regnet for å være farlige, men de kan føre til ubehag og begrense bevegelighet. Ofte forsvinner de over tid, så ved små, uproblematiske cyster er behandling unødvendig. Dersom en ganglion skaper problemer kan den fjernes ved væskeaspirasjon eller ved kirurgi.
Kirurgisk fjerning av ganglion er aktuelt ved mye plager og mislykkede forsøk på å fjerne cysten(e) ved å tappe ut innholdet.

Nettsteder om Ganglion:

Ganglion (cyste) – Wikipedia
En ganglion er en cyste som ofte opptrer på eller rundt ledd og sener i hånden (av og til i foten). Størrelsen på cysten kan variere over tid.
no.wikipedia.org/wiki/Ganglion_(cyste)

Ganglion – Porta Medicus
Ganglion er en cystisk dannelse fylt med viskøs, geleaktig væske. Den utløper fra leddskapsel eller fra seneskjede. Symptomer/anamnese.
www.portamedicus.no/ArticleDisplay.aspx?MenuId=4268&ContentId=6311

Operasjon for dorsalt håndleddsganglion (kul ved håndleddet)
Hva er ganglion? Ganglion er en væskefylt utposning av leddhinnen En kul som skyldes en væskefylt utposning fra leddhinne eller senehinne kalles et ganglion.
www.stolav.no/…/Pasientinformasjon/behand/operasjon_for_dorsalt_
handleddsganglion_-kul_ved_handleddet-.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar