Glioblastoma multiforme – GBM

Glioblastoma multiforme, (GBM), også kjent som grad 4 astrocytom, ofte forkortet glioblastom, er den mest vanlige og mest aggressive form for primær hjernesvulst, som utgjør 52% av alle primære hjernesvulster og 20% av alle intrakranielle svulster. Selv om det er den mest hyppige form for primær hjernesvulst, er insidensen av GBM kun 2-3 per 100.000 i Europa og Nord-Amerika. 5-års overlevelse er ca. 3%.
Glioblastoma multiforme er en alvorlig form for hjernesvulst som rammer voksne. Som ved de fleste kreftformer er etiologien ukjent.
En pasient-kontroll-undersøkelse viser en mulig beskyttende effekt av ikke-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) (Am J Epidemiol 2004; 159: 1131 – 9). Pasienter med glioblastoma multiforme rapporterte sjeldnere enn kontrollpersonene et regelmessig forbruk av slike midler (OR 0,53, 95 % KI 0,3 – 0,8).

Nettsteder om Glioblastoma multiforme:

Glioblastoma multiforme. Stor, nekrotisk og hemorhagisk. tumormasse erstatter mange. Glioblastoma multiforme. Økt cellularitet. Hyperkromati og pleomorfi.
www.uib.no/med/avd/miapr/arvid/MOD2/Arvid/Patofysiologi/hjernesvulst.pdf

Institute for Biomedicine
En av de mest hissige kreftformer vi kjenner er glioblastoma multiforme som skyldes en transformasjon av glia-støtteceller i hjernen.
www.med.uib.no/med/bbb3/wwwbbbmaineng/index.php?valg=sql&id=45

Hjernesvulst, komplikasjoner – Pasienthåndboka
A multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiforme: prognosis, extent of resection, and survival. J Neurosurg 2001; 95: 190 – 8.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=10202

Annonser:

Legg igjen en kommentar