Gul feber

Det finnes ingen spesiell behandling av gulfeber.
Gul feber er en virussykdom som forekommer i tropiske og subtropiske områder. Viruset som fremkaller sykdommen overføres ved myggstikk og forårsaker en alvorlig leverbetennelse, med gulsott og mulige indre blødninger. Det kjennes ikke til noen behandlingsmetode som er effektiv og sykdommen har stor dødelighet. Det finnes derimot en virksom vaksine, som må tas på forhånd.
Gulfeber er en alvorlig infeksjonssykdom som skyldes smitte med gulfeber-virus. Sykdommen kan gi betennelse i lymfevev, lever, nyrer og hjerte. Gulfeber kan forårsake betydelig leverskade.
Den sikreste måten å forhindre smitte på er å beskytte seg mot myggstikk. I områder med gulfeber anbefales det ved utendørsopphold etter solnedgang at huden tildekkes med sokker, langbukser og langermete plagg. I tillegg anbefales bruk av myggmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET) eller tilsvarende på huden.
Mer enn 90% av alle sykdomstilfeller er i Vest-Afrika, men gulfeber finnes også i Sør-Amerika. WHO har anslått at det i verden er ca. 200.000 tilfeller årlig, med ca. 30.000 dødsfall.

Nettsteder om Gul feber:

Gul feber – Wikipedia
Aedes Aegypty er vektor ved gul feber. ICD-10 kode: A 95. ICD-9 kode: 060. Gul feber er en virussykdom som forekommer i tropiske og subtropiske områder.

Gul feber
Gul feber er en alvorlig virusinfektion, som overføres med myg i tropiske områder. Hvad skyldes gul feber? Gul feber virus tilhører familien af flavivirus.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar