Helicobacter pylori

Helicobacter pylori er en bakterie som infiserer slimhinnen i magesekken hos mennesker. Infeksjonen kan føre til mange former for peptiske magesår og noen former for gastritt, selv om de fleste som blir infisert aldri får symptomer på noen av disse.
Bakterien holder utelukkende til i menneskemager og er den eneste kjente organismen som kan overleve i et så surt miljø. Den er spiralformet (Helicobacter betyr ‘spiralbakterie’) og kan bokstavelig talt skru seg inn i slimlaget for å danne kolonier.
Vi regner at ca. 15-20% av dem som er infiserte med Helicobacter pylori, får magesår. Ca 1% kan få kreft i magesekken. Med andre ord, de aller fleste som er infiserte, får ikke magesår (eller magekreft).
Hos pasienter hvor H. pylori blir påvist, vil pasienten vanligvis bli behandlet med antibiotika og en protonpumpehemmer, for å eradikere bakterien og bidra til tilheling av magesåret. Førstelinje-behandling er en én-ukes «trippelkur», bestående av amoxicillin, clarithromycin og omeprazole – selv om man noen ganger benytter seg av en annen protonpumpehemmer, eller metronidazol benyttes i stedet for amoxicillin, hos pasienter som er allergiske overfor penicillin. Denne formen for behandling har revolusjonert behandlingen av magesår, hvor symptomkontroll, ved hjelp av syrehemmere som H2-antagonister eller protonpumpehemmere var den eneste medisinske behandlingsmuligheten.
Oppdagelsen av Helicobacter pylori (Hp) betydning i ulcuspatogenesen har revolusjonert behandlingen av ulcussykdommen. Den tidligere kronisk residiverende sykdommen kan nå kureres.
Helicobacter pylori er en meget motstandsdyktig bakterie. Det er svært vanskelig å fjerne bakterien fra slimhinnen i magen. Idag bruker man tre (trippel) eller fire (kvadruppel) legemidler samtidig i en kur som varer 7-10 dager.

Nettsteder om Helicobacter pylori:

Helicobacter pylori og magesår – informasjon for leger
Informasjon om magesår for helsepersonell. Utarbeidet av spesialist i gastroenterologi.
www.astrazeneca.no/sykdommer/ulcus/for_helsepersonell/index.html

Helicobacter pylori – Pasienthåndboka
Helicobacter pylori (Hp) er en bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken. Selv om magesekken produserer saltsyre som tar knekken på de fleste.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=4932

Tidsskriftet – Helicobacter pylori-behandling – resultater
I en randomisert åpen studie ble tre regimer for primær eradikasjon av H pylori-infeksjon og ett regime for behandling av feilslagere vurdert.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.VisSeksjon?vp_seks_id=922589

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar