HELLP – syndrom

Utgangspunktet er som regel at det foreligger svangerskapsforgiftning (høyt blodtrykk, mye vann i kroppen, protein i urinen). HELLP-syndrom fører som regel til magesmerter (90%), kvalme og oppkast (ca. 50%) og forandringer i blodprøver (leverenzymer og antall blodplater).
HELLP syndrom er en sjelden komplikasjon som oppstår før ,eller i forbindelse med fødsel. Det er forkortelse for Hemolysis, Elevated Liver enzymes Low Platelet count. (sprengning av røde blodlegemer, økede nivåer av leverensymer og få blodplater.). Sykdommen opptrer som en manifestasjon ved svangerskapsforgiftning.
Ved et klassisk HELLP-syndrom bør barnet forløses straks mor er klinisk stabil. Ved et partielt HELLP-syndrom kan man velge å avvente og overvåke konservativt. Tilførsel av kortikosteroider er gunstig.
HELLP-syndromet er en komplikasjon som kan oppstå i svangerskapet eller like etter fødselen. Det er en tilstand karakterisert ved at røde blodlegemer ødelegges (hemolyse, H), mengden leverenzymer i blodet øker (elevated liver enzymes, EL) og antallet blodplater går ned (low platelets, LP). Betegnelsen syndrom henspeiler på at det kan foreligge et mangfold av symptomer og tegn. HELLP-syndromet klassifiseres enten som en atypisk form for svangerskapsforgiftning (preeklampsi) eller som en komplikasjon til alvorlig svangerskapsforgiftning.
Kvinner som tidligere har hatt HELLP-syndrom, kan i de fleste tilfeller bruke p-piller. En kvinne som har hatt HELLP-syndrom, bør eventuelt få vurdert om det foreligger svikt i blodlevringssystemet (koagulasjonsdefekt).
Hemolyse, økning i konsentrasjonen av leverenzymer og trombocytopeni kan oppstå hos gravide. Weinstein betegnet tilstanden HELLP-syndrom (H = hemolysis, EL = elevated liver enzymes, LP = low platelets) (hemolyse, økte leverenzymer, lavt blodplatetall) (1). HELLP-syndromet klassifiseres enten som en atypisk form for preeklampsi eller som en komplikasjon til alvorlig preeklampsi.

Nettsteder om HELLP-syndrom:

HELLP-syndrom – Pasienthåndboka
Det angis at 10-20% av gravide med alvorlig svangerskapsforgiftning utvikler HELLP-syndrom, men forekomsten er trolig høyere fordi diagnosen ikke stilles.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=19437

Tidsskriftet – Kortikosteroider i behandlingen av HELLP-syndrom?
Vi fant ingen holdepunkter for at kortikosteroidbehandling hos pasienter med HELLP-syndrom gir lavere morbiditet eller mortalitet.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1420766

NFI – project report
Til alvorlige maternelle komplikasjoner hører eklampsi, disseminert intravaskulær koagulasjon, HELLP-syndrom og multiorgansvikt.
dbh.nsd.uib.no/nfi/rapport/?keys=10358&language=en

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar