Hemolytisk anemi

Hemolytisk anemi er en samlebetegnelse på sykdommer som medfører forandringer i erytrocyttenes form. Dette gjør at de nedbrytes raskere.
Talassemi skyldes nedsatt syntese av alfa- eller betakjeder og er vanlig i Sør-Europa og Asia. Denne sykdommen regnes som en av verdens mest utbredte genetiske sykdommer. Sykdommen kjennetegnes ved redusert produksjon av hemoglobin. Enkelte pasienter kan få vekstreduksjon og bli utsatt for infeksjoner som en følge av sykdommen.
Pasienter med sjeldnere anemityper, som hemoglobindefekter, vil ofte bli avhengig av regelmessige blodtransfusjoner. Ved autoimmun hemolytisk anemi vil det å fjerne milten ha en god effekt, men disse pasientene har økt risiko for infeksjon med pneumokokker
Hemolytisk anemi er en tilstand hvor levetiden til de røde blodlegemene, erytrocyttene, er redusert. Årsaken til dette er økt nedbryting, som kan skje hele tiden eller episodisk. Selve anemien oppstår når nedbrytingen av de røde blodcellene overstiger beinmargens evne til å produsere nye røde blodceller.
Sykdommen oppstår når levetiden til erytrocyttene reduseres i så stor grad at beinmargen ikke kan øke produksjonen tilstrekkelig. Årsakene kan være både arvelige og ervervete. En del av de arvelige tilstanden vil ofte ikke debutere før i voksen alder.
Målet med behandlingen er å korrigere anemien slik at pasienten ikke lenger har symptomer. Dernest ønsker man å få kontroll over bakenforliggende årsak.
En måte å behandle sykdommen på er å fjerne milten.

Nettsteder om Hemolytisk anemi:

Hemolytisk anemi – Wikipedia
Hemolytisk anemi. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Hemolytisk anemi er en samlebetegnelse på sykdommer som medfører forandringer.

resorpsjon – Search Results – MSN Encarta
Home Encyclopedia Dictionary Atlas K-12 Success College & Grad. eller tap (graviditet, hemolytisk anemi / myeloproliferative tilstander) samt endret.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar