Herpesvirusinfeksjon

Herpesvirus er en familie DNA-virus, som kan gi opphav til flere herpesvirusinfeksjoner. Blant de mest vanlige er varicella zoster-viruset (VZV) som forårsaker vannkopper og helvetesild, og Herpes simplex-viruset (HSV), som forårsaker oral eller genital herpes simplex.

Herpesvirusinfeksjoner er en samlebetegnelse på infeksjoner forårsaket av de mange ulike herpesvirus. Felles for sykdommene forårsaket av herpesvirus er at de affiserer primært hud og slimhinner, arter seg som et kraftig primærutbrudd for deretter å kunne residivere resten av livet.

* Herpes simplex er den sykdommen man vanligvis forbinder med ordet herpes. Den genitale formen er en seksuelt overførbar infeksjon. Den forårsakes av Herpes simplex-virus type 1 og 2.
* Den fjerde barnesykdom er forårsaket av humant herpesvirus 6 (HHV6), noen ganger HHV7.[1]
* Vannkopper (lat. Varicella simplex) er en veldig vanlig hudsykdom forårsaket av varicella zoster-viruset.
* Helvetesild (lat. herpes zoster) er en hudsykdom som forårsakes av reaktiveringen av varicella zoster viruset.
* Mononukleose er en lymfatisk sykdom, og kan forårsakes av de to herpesviraene Epstein-Barr-viruset (EBV) og Cytomegaloviruset (CMV).
* Kaposis sarkom er en veldig sjelden krefttype som kun rammer immunsvekkede (f.eks. AIDS) og som skyldes infeksjon med et kaposis sarkom-herpesviruset.

Det er vanlig å behandle Herpes simplex med antivirale salver, som Vectavir, Zovirax eller Antix. Både Vectavir og Zovirax er reseptbelagt, mens Antix er det ikke. Ved meget plagsomme utbrudd, feks ved sårdannelse nær øyne, kan det behandles med tabletter.

Det er svært vanlig med Herpesvirusinfeksjoner.De fleste smittede får imidlertid ikke symptomer.Blant voksne kan man påvise antistoffer mot Herpes virus type 1 hos 70-90% og Herpes type 2 hos 25-40%.Herpes på kjønnsorganer(Genital Herpes)skyldes som regel type 2(70-80%),mens Herpes på leppene som regel skyldes type 1.Sjansen for nytt utbrudd ved type 1 ligger på 25-50%og ved type 2 på 80-90%.
Koppene fikk mange forskjellige navn verden over. Den første nøyaktige beskrivelsen av kopper ble gitt av Rhazes, en lege ved sykehuset i Bagdad, som døde rundt 930 f.Kr. Sykdommen ble ikke nevnt i grekernes eller romernes litteratur, og man vet derfor ikke om noe originalt gresk eller latinsk navn på den. Dette kan ha bidratt til mangfoldet av betegnelser og sammenblandinger med andre sjukdommer, som for eksempel herpesvirusinfeksjoner (vannkopper).

Nettsteder om Herpesvirusinfeksjon:

 

Herpesvirusinfeksjon – Wikipedia
Herpesvirusinfeksjon. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Herpesvirusinfeksjon».

Virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner (B00-B09)
medfødt herpesvirusinfeksjon (P35.2) B00.0. Eczema herpeticum. Kaposis. Andre spesifiserte former for herpesvirusinfeksjon. Herpes-: – hepatitt+ (K77.0.

NettDoktor.no – Fakta om genital herpesvirusinfeksjon
Genital herpes er en smittsom virus sykdom som skyldes herpes simplex – virus. Den angriper hud og slimhinner og viser seg som røde hudpartier med grupper av.

Annonser:

Legg igjen en kommentar