Hjerneslag

Å komme seg igjen etter et hjerneslag omfatter flere behandlingsfaser: Akutt behandling, spontan bedring, rehabilitering og tilbake til hjemmet. Slagpasienter har ofte sammensatte rehabiliteringsbehov, derfor varierer forløpet av sykdommen og graden av gjenvinning av tapte kroppsfunksjoner.
Ved hjerneslag blir en del av hjernen ødelagt på grunn av forstyrrelser i blodtilførselen.
Noen hjerneslag oppstår som resultat av blødning i en arterie i hjernen, men den vanligste årsaken til slag er at en eller flere arterier i hjernen er blitt blokkert av en blodpropp. Det forekommer, om enn sjelden, også at man får hjerneslag etter en hodeskade eller i forbindelse med hjernesvulst.
Symptomene på at et hjerneslag har funnet sted, kan være forbigående eller permanente. De vanligste er muskellammelser i armer og ben, eller i halve ansiktet, snøvlete tale og/eller problemer med å svelge.
Omkring en fjerdedel av de slagrammede kommer seg igjen relativt raskt.
De fleste slagpasienter blir bedre av seg selv. Kort tid etter slaget vil en del ferdigheter som har gått tapt, begynne å komme tilbake igjen. Denne utviklingen er mest fremtredende de første ukene, men den kan noen ganger pågå i lengre tid.
Siste fase i slagbehandlingen starter når du kommer hjem igjen etter akuttbehandling og rehabilitering. Denne fasen kan vare livet ut der den slagrammede og familien lærer seg å leve med skadene av slaget.

 

Nettsteder om Hjerneslag:

 

Hjerneslag – Wikipedia.hjerneslag, som utgjør ca. 85-90% av alle hjerneslag, inntreffer. Iskemisk hjerneslag blir vanligvis inndelt i trombotisk og embolisk betingede typer.

Hjerneslag – Lommelegen.no.sjette nordmann vil få hjerneslag i løpet av livet. for å få drypp eller hjerneslag stiger med alderen og er høyere. gjøre for å forebygge hjerneslag?

Hjerneslag
En hjernesvulst kan også forårake hjerneslag. Symptomene vil komme gradvis. TIA. Er hjerneslag farlig? Svaret er et ubetinget ja. Ring 113 umiddelbart.

www.hjerneslag.com

Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus – Akutt hjerneslag
Hjerneslag er en av våre tre store. Hjerneslag er den viktigste årsaken til varig invaliditet. Risikoen for hjerneslag øker med alderen og med.

Hjerneslag og afasi
Hjerneslag og. Arne Olav Brundtland og Ariel Sharon blitt rammet av hjerneslag. Felles for alle skader etter hjerneslag er at det er få absolutter.

Norges Handikapforbund: LFS

Hjerneslag.over i løpet av noen minutter, men kan være et varsel om kommende hjerneslag. hjerneslag. Når hjernen er syk, viktige søk lege-signaler. Hjerneslag.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar