Hodeskade

Etter kraftig hjernerystelse er det vanlig at den skadede blir lagt inn på sykehus til observasjon og undersøkelser, oftest varer et slikt eventuelt sykehusopphold bare ett døgn.
Hodeskade er en skade mot hodet, som eventuelt kan involvere hjernen. Insidensen av hodeskader i Nord-Amerika er 300 per 100,000 per år (0.3% av befolkningen), med en mortalitet 5 per 100,000 i Nord-Amerika og 9 per 100,000 in Storbritannia.
Den hodeskadete skal ikke være alene det første døgnet, og vedkommende skal vekkes to ganger i løpet av den første natten. Dette gjøres for å være sikker på at personen kan vekkes og har normale reaksjoner. Vi anbefaler at noen aktiviteter begrenses de følgende dager, inntil den skadete føler deg frisk igjen. Spesielt er det av betydning å begrense:

* Langvarig TV-titting og lesing
* Videospill
* Alkohol
* Sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (for eksempel ballidrett og ski)

# De fleste hodeskader er små og krever ikke sykehusinnleggelse
# Ethvert slag mot hodet kan gi kraniebrudd og/eller hjernerystelse eller blødning på innsiden av skallen, noe som kan føre til klem på hjernen
# Tilstanden kan være livstruende
# Mistenk alltid en ryggmargsskade hos en person med en større hodeskade

Andre hodeskader:
* Epiduralt hematom
* Subduralt hematom
* Traumatisk hjernehinneblødning
* Diffus aksonal skade
* Hjernekontusjon
* Kraniebrudd

 

Nettsteder om Hodeskade:

 

LFN – landsforeningen for nakkeskadde
Landsforeningen for Nakkeslengsskadde (LFN)er en interresseorganisasjon for trafikkskadde, deres pårørende, og andre med ulike tilknytninger til folk med.

Cappelen.no: Hodeskade. er stor, og om lag 9000 nordmenn blir hvert år innlagt på sykehus med hodeskade. Boka er den første norske oversiktsframstillingen av hodeskade.

Hodeskade – Wikipedia
Hodeskade er en skade mot hodet, som eventuelt kan involvere hjernen. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Hodeskade».

Hodeskade og psykiske plager – helsenett.no. nesten tusen pasienter som av ulike grunner hadde blitt rammet av en hodeskade. Blant de som hadde hatt en beskjeden hodeskade var tallet 34 prosent.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar