Hørselstap

Hørselstap er en vanlig lidelse som rammer de fleste personer over 60 år i mer eller mindre grad.
Tilstanden defineres som nedsatt hørsel, eller fullstendig tap av hørsel, på ett eller begge ørene. Dette kan være forbigående eller varig.
Nedsatt hørsel kommer ofte med alderen, såkalt presbyakusis, og er den vanligste årsaken til svekket hørsel. Enkelte former for hørselstap kan også gå i arv.
Hvordan diagnostiseres hørselstap?
En samtale med legen vil avdekke hørselstapets art og grad, og eventuelt gi en ledetråd om årsaken til tilstanden. Legen vil undersøke ørene dine for å se om trommehinnen ser normal ut, og om hørselstapet kan skyldes en betennelse i mellomøret.

Pasientorganisasjoner

* Norges Døveforbund, Pb. 6850 St Olavs plass, 0130 Oslo.
Telefon 22 11 17 75, faks 22 11 16 33
* Hørselhemmedes landsforbund, Lilleakerveien 31 A, 0283 Oslo.
Telefon 22 51 04 00/22 51 04 12 (for tekst), faks 22 51 04 01
* Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Lille Grensen 7, 0159 Oslo.
Telefon: 22 33 59 20, faks: 22 42 43 55, teksttelefon: 22 33 59 19

Tekniske hjelpemidler
Høreapparat som festes bak øret
Hos personer som har redusert hørsel av sensorineural årsak, kan høreapparat være et aktuelt hjelpemiddel. Det er et apparat som forsterker lyden. Det finnes tre forskjellige hovedtyper alt etter hvordan de festes på pasienten:

* Mikrofon og batterier sitter i en boks som pasienten bærer rundt halsen. Det er koblet til øretelefoner som pasienten bærer på hodet, inntil ørene.
* Høreapparatet henger bak øret, og det går av en slange som leder lyden inn i øregangen.
* Høreapparatet sitter inne i den ytre øregangen.

 

Nettsteder om Hørselstap:

 

Hørselstap forårsaket av støy, ørebetennelser og hodeskader
Original Article Can Be Found Back To Inde. Hørselstap forårsaket av støy, ørebetennelser og hodeskader -5. Original article can be found here. Back to Index -5-5.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar